Logo Universiteit Leiden.

nl en

Masterclass Omgaan met Emotionele Politiek

De laatste decennia slaan politici steeds harder op de emotionele trom, mede omdat onze media-gedreven democratie daarom vraagt. Immers, zonder emoties geen media-aandacht, en zonder media-aandacht geen bestaansrecht in de politiek. In deze Masterclass gaat Carola Schoor samen met de deelnemers aan de slag om beter te begrijpen hoe emoties in de politiek werken, met als doel handvatten te bieden waarmee men zich beter staande kan houden in een emotionele en gepolariseerde politieke omgeving.

‘s Ochtend duiken we eerst in de klassieke oudheid, want ook toen worstelde men met het in bedwang houden van (te) emotionele politiek. Wat Thucydides,  Aristoteles en Cicero erover schrijven is nog altijd bijzonder actueel.  Daarna bediscussiëren we het pleidooi van de moderne filosofen Habermas en Rawls voor een rationele politiek. Het is daarbij de vraag of echte rationele politiek wel bestaat, want dominante groepen in de maatschappij domineren ook de taal van het rationele debat. Irrationele framing blijkt hierin stiekem veel van onze ogenschijnlijke rationele beslissingen te sturen.

‘s Middags gaan we aan de slag met onze eigen casus. Hoe krijgen we een boodschap over het voetlicht zonder te schreeuwen? Welke manier van presenteren past bij je rol, organisatie en/of politieke boodschap? Hoe beweeg je je in een gepolariseerd politiek veld? Wat is jouw authentieke stem, waarin de juiste emotie doorklinkt die je boodschap ondersteunt?

Professionals werkzaam in en nabij de politiek, zoals politici en hun medewerkers, Public Affairs adviseurs, communicatieadviseurs en beleidsambtenaren.

 

 

 

Carola Schoor is Neerlandicus en politiek filosoof en werkt als programmaleider Public Affairs bij het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden. In 2020 promoveerde zij cum laude op de dissertatie ‘The politics of Style’.  Op basis daarvan ontwikkelde zij het archetypemodel als instrument voor professionals om beter grip te krijgen op politieke stijl.

Kosten van de bijeenkomst van 1 dag: € 495,-  (niet btw plichtig)

Er zijn nog geen nieuwe data bekend, vul onderstaand formulier in als je op de hoogte gehouden wilt worden over de volgende editie.

Voor vragen over deze masterclass kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning.
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.