Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Public Affairs door Gemeenten

Elke dag zoeken gemeenten en regio’s samen met stakeholders oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Een strategie is snel bedacht, maar hoe zorgt u voor tastbare resultaten voor bestuurders die het liefst vandaag nog actie willen?

Een effectieve strategie bevat de doordachte mix van de inhoudelijke boodschap, support van stakeholders en collega’s en het vermogen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen op een bewegend speelveld.

De Leergang Public Affairs door Gemeenten geeft u de nieuwste inzichten en praktische kennis over:

 • concrete stappen om vaart geven aan beïnvloeding van Den Haag en de provincie 
 • maatschappelijke partners betrekken op een bewegend speelveld
 • de goede tafels voor overleg met stakeholders kiezen
 • uw bestuurder adviseren over uitvoerbare acties: wat te doen 
 • met uw collega’s wendbaar samenwerken
 • weet de bestuurder de eigen rol te pakken?
 • ontmoetingen met stakeholders organiseren
 • uw eigen persoon voorop stellen en uw hoofd boven water houden, terwijl de waan van de dag regeert

Intakegesprek

U bespreekt met de begeleiders van de leergang uw leerdoelen en hoe binnen de leergang deze doelen terugkomen. Het intakegesprek is niet bedoeld om te beoordelen of dit de juiste leergang voor u is. Als hierover twijfel bestaat, neem dan voorafgaand aan uw inschrijving contact op met de programmaleider.

Module 1

In deze module staat wendbaarheid centraal. Hoe speelt u in op maatschappelijke ontwikkelingen om de eigen doelen dichterbij te brengen? En met welke boodschap gaat de bestuurder op pad? Welke bestuurlijke acties en ontmoetingen werken? We gaan in gesprek met hoogleraar bestuurskunde Geert Teisman over beïnvloeding van de omgeving, hoe u wendbaarheid praktisch toepast en hoe u complexiteit voor u kan laten werken. Hoe houdt u als persoon uw hoofd boven water? Daarover praat Jan van Ginkel, auteur van Samen werken aan de wakkere stad. Hij vertelt hoe u ertoe doet, hoe u het verschil kunt maken. Van Kamerleden en topambtenaren horen we de kenmerken van effectieve beïnvloeding door gemeenten en regio’s.

Module 2

Deze module is gewijd aan samenwerking. Hoe vorm en onderhoudt u effectieve bondgenootschappen? Wat zijn haalbare resultaten van de ‘tafel’ waarop stakeholders mee-beïnvloeden? En hoe daar eindgebruikers bij te betrekken? Hoe adviseert u uw bestuurders over hun acties? Ervaren gemeentelijke public affairs adviseurs laten zien welke afwegingen zij maken om de externe en interne inzet synchroon te laten lopen en flexibel te houden: hoe krijgt u vaart in de uitvoering en speelt u in op de omgeving?

We gaan aan de slag met een toolbox vol met tips en praktische instrumenten.  We voeren gesprekken met topambtenaren over de kracht van Den Haag in het netwerk van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Module 3

We kijken in de historie en naar de toekomst. De succesfactoren van de uitvoeringskracht staan centraal, met wendbaarheid als belangrijkste kenmerk. We bespreken de inzichten uit de literatuur en hoe u daar in uw werk van kunt profiteren. U presenteert uw eigen aanpak of uitvoeringsstrategie. Hoe gaat u verder met de inzichten uit de leergang?  We wandelen door de Haagse binnenstad om te ontdekken hoe in vroeger eeuwen de beïnvloeding verliep. We kijken vooruit in gesprekken met gasten over de positie van gemeenten en regio’s in de volgende kabinetsperiode.

De leergang is voor iedereen die in de gemeentelijke of regionale praktijk samenwerkt met stakeholders aan maatschappelijke opgaven, zoals meer duurzaamheid, betere bereikbaarheid, betere zorg of een sterkere economie.

 • U bent programmamanager of projectleider in een gemeente of een regio, actief in het sociale, fysieke of economische domein. 
 • U bent strateeg, bestuursadviseur, lobbyist, PA-adviseur of communicatieadviseur in een gemeente of een regio.
 • U zoekt diepgang en wilt concrete stappen zetten

Na afloop van de leergang:

 • Heeft u de nieuwste inzichten voor het vergroten van de beïnvloedingskracht van uw gemeente of regio.
 • Heeft u een aanpak voor de opdrachten uit uw praktijk.
 • Weet u wat u kan doen om in te spelen op het speelveld van stakeholders.  
 • Bent u in staat de trends in public affairs, communicatie en stakeholderstrategie toe te passen in uw praktijk.
 • Weet u hoe u de lobby- en communicatie-instrumenten kunt inzetten.
 • Weet u hoe u de Haagse deuren voor uw gemeente kunt openen en de Haagse beslissers u van harte welkom heten.
 • Weet u hoe u het interne samenspel met uw bestuurders en collega’s van vele disciplines vormgeeft.
 • Weet u hoe u uw uitvoeringskracht kan vergroten.

De leergang wordt begeleid door Jur de Haan en Erik van Venetië. Zij adviseren colleges van B&W en hun ambtelijke ondersteuners over hun public-affairsstrategie, hun lobbyactiviteiten en de interne organisatie daarvan. Daarnaast geven zij incompany cursussen en workshops. Zij publiceerden boeken over de gemeentelijke public affairs en het interne samenspel: Door Haagse ogen (2018), De tango van wethouder en ambtenaar (2016) en Ik en mijn wethouder (2015). Eerder gaven zij de cursus Strategisch Positioneren en lobby aan enkele honderden gemeenteambtenaren.

Jur de Haan is senior beleids- en public-affairsadviseur bij Zunderdorp Beleidsadvies en Management. Hij voert advies- en onderzoeksopdrachten uit voor gemeenten, provincies en brancheorganisaties. Hij geeft cursussen en masterclasses over de samenwerking in het publieke domein.

Erik van Venetië adviseert en traint overheden, bedrijven, brancheorganisaties en verenigingen op het gebied van public affairs en communicatiestrategie. Hij is associé van Berenschot, schrijft blogs op hetgrotelobbyen.nl en hij is kerndocent in het Public Affairs programma van het Centre for Professional Learning. Hij geeft de masterclass ‘De Nieuwe PA-Professional’. Samen met de Universiteit Leiden onderzoekt hij nieuwe ontwikkelingen in de public affairs. Hij is co-auteur van Public affairs in maatschappelijk perspectief en van Het Grote Lobbyboek.

 

Data voorjaar 2022

Module 1: 11 en 12 april
Module 2: 9 en 10 mei
Module 3: 13 en 14 juni

Prijs

€ 2995,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is incl. literatuur.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
'Lobbyen in gemeenteland? Dit is dé leergang voor tools, theorie en het opbouwen van je netwerk' - (deelnemer aan de leergang 2020)
Deze website maakt gebruik van cookies.