Logo Universiteit Leiden.

nl en

Introductiecursus de EU-besluitvorming in Brussel

De invloed van Brussel op het beleid van de gemeenten, provincies en het rijk is al jaren heel groot, en neemt nog steeds toe.

Als Europese wet- en regelgeving eenmaal is vastgesteld, is hier op nationaal niveau weinig meer aan te veranderen. Het is dus van belang dat organisaties zich bewust zijn van de invloed van Brussel op hun werkterrein en dat u weet waar de mogelijkheden liggen voor beïnvloeding.Een 2-daags bezoek aan Brussel biedt u de kans om meer zicht te krijgen op de Brusselse beleidscyclus.U bezoekt diverse Europese instellingen, zoals de Europese Commissie en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, en u krijgt de kans om in informele setting met Europese lobbyisten van gedachten te wisselen.

Dag 1: Van non-paper tot EU-besluit

Voorafgaand aan het programma – bijvoorbeeld tijdens de heenreis – luistert u naar een exclusief voor deze workshop gemaakte podcast over de beslisroutes in Brussel – cruciale informatie om invloed te kunnen uitoefenen in de EU. Aangekomen in Brussel spreken we hierover met een EU-specialist, na eerst kennis te hebben gemaakt met de groep. Vervolgens zal er een spreker vanuit een journalistieke invalshoek zijn licht laten schijnen op de Europese besluitvorming. ’s Middags brengen we een bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel, waar een vertegenwoordiger u vertelt over het reilen en zeilen aldaar. We sluiten af met een EU-actualiteitendiner, waar Brusselse ingewijden met u in discussie gaan over een actueel EU-dossier en de rol van de lobby daarin. 

Dag 2: In het hart van Europa

Dag twee brengt ons naar het Europees Parlement (EP), waar we spreken met een parlementslid of een ambtenaar werkzaam in het EP. Voor de lunch strijken we neer in het Holland House waar een ervaren EU-lobbyist spreekt over lobbyen in Brussel. We bezoeken de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland in de EU en verkennen de Europese wijk en bespreken de aanwezige instellingen gelieerd aan de EU. Daarna maken we in informele setting kennis met Brusselse lobbyisten en EU-ambtenaren tijdens een netwerkborrel in het Holland House. Voor de terugreis krijgt u in een tweede podcast tips mee over hoe u Brussel in uw organisatie beter in het vizier kunt houden. Hiermee is het retourtje Brussel compleet.

NB: Deze introductieworkshop wordt georganiseerd samen met de Brussel module van de Leergang Public Affairs. Beide groepen worden in Brussel samengevoegd, waardoor er een grotere en diversere groep ontstaat. 

  • U wilt een goede basiskennis over de EU opdoen of uw eerder opgedane EU-kennis opfrissen. De kennis van deze introductie geeft tevens een goede basis om deel te nemen aan de verdiepingsleergang Public Affairs en de EU.
  • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 
  • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker. 
  • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau. 
  • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring. 

Na het deelnemen aan deze cursus kent u de Europese Instellingen en snapt u hoe de EU-instellingen ten opzichte van elkaar en van de Nederlandse overheid opereren. U weet hoe de besluitvormingsprocessen in de EU lopen, welke instellingen wanneer in de besluitvorming relevant zijn, en waar de meeste kans ligt om invloed uit te oefenen. 

U kunt nu aan de slag met uw Europese lobby, zelfstandig of in de aansluitende leergang ‘Effectief lobbyen in Brussel’.

Het docentencorps bestaat uit een mix van wetenschappers en ervaren praktijkdeskundigen om zowel academische diepte als toepassingsgerichtheid te bewerkstelligen. 

Data najaar 2023:

  • maandag 6 november
  • dinsdag 7 november

 

Kosten: € 1.395,- 
Hotel, diner en lunch in Brussel zijn inbegrepen. Vervoer van en naar Brussel is op eigen gelegenheid en voor eigen rekening. 

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.