Logo Universiteit Leiden.

nl en

Internationale betrekkingen

Een van de kernthema’s in het aanbod van CPL is ‘’internationale betrekkingen’.

In een snel en continu veranderende wereld, waarin de oude orde deels bestaat en een nieuwe orde zich aandient, is aandacht voor leren en ontwikkelen op het gebied van internationale betrekkingen van groot belang. De programma’s van CPL richten zich op het voorbereiden en goed toerusten van een nieuwe generatie diplomaten als ook op het ontwikkelen van ervaren internationaal opererende professionals. Hierbij gaat het om professionals, die werkzaam zijn bij overheden, internationale gremia en semi-publieke instellingen, met een thuisbasis in Nederland of internationaal. 

Het Centre for Professional Learning koppelt wetenschappelijk onderbouwde kennis aan actuele internationale vraagstukken. In inspiratiesessies en op maat programma’s biedt CPL, in samenwerking met wetenschappers en praktijkexperts, verdieping en nieuwe inzichten met een focus op een bepaalde regio en regio-overstijgend voor de grote mondiale thema’s. De Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs biedt daarnaast ook geaccrediteerde opleidingen op het thema, zoals onder andere de Master International Relations and Diplomacy (MIRD).

Deze website maakt gebruik van cookies.