Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wat is Citizen Science?

In burgerwetenschapsprojecten werken burgers en wetenschappers samen om nieuwe wetenschappelijke kennis te ontwikkelen.

Een breed scala aan participatieve praktijken die kunnen worden samengevat onder de overkoepelende term 'Citizen Science' heeft de afgelopen tien jaar grote vooruitgang geboekt. Steeds meer burgers raken betrokken bij het monitoren, observeren en mede-onderzoeken van maatschappelijke kwesties. Zo onderzoeken zij onder andere de effecten van klimaatverandering op het milieu en de volksgezondheid, en de effecten van de mens op onze leefomgeving en de natuur.

Dergelijke initiatieven hebben belangrijke resultaten opgeleverd. Van fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen tot gegevens die onderbouwd beleid ondersteunen. De langetermijneffecten van Citizen Science onderzoek kunnen bestaan uit mede-eigenaarschap van de gemeenschap over dringende kwesties, meer wetenschappelijke kennis, en de empowerment van individuele en collectieve actie om deze kwesties aan te pakken.

Wanneer wordt wetenschap burgerwetenschap?

Er zijn vele verschillende vormen van Citizen Science, van experimenten die maar weinig moeite vragen tot projecten die enorm intensief zijn. Wat is nou een goede manier op zo'n project op te zetten? De 10 principes van goede burgerwetenschap bieden handvatten.

Download de 10 principes
Deze website maakt gebruik van cookies.