Logo Universiteit Leiden.

nl en

Joost Batenburg: bruggenbouwer en techniekverbeteraar

Joost Batenburg is een wiskundige en informaticus die bruggen wil bouwen met andere vakgebieden. Hij wil intelligente software brengen bij vakgebieden waar ze betekenisvol kan zijn. Ook andersom wil hij verbinding zoeken met velden die nodig zijn om AI tot een succes te maken.

Neem de juridische hoek. Batenburg: 'Met AI kun je heel snel wetteksten doorzoeken of slimme contracten maken. Tegelijk hebben we juristen en ethici nodig om te onderzoeken of onze regels en wetten wel volstaan om alle technische mogelijkheden in goede banen te leiden.'

Joost Batenburg, hoogleraar Imaging and Visualisation, én bruggenbouwer binnen SAILS

Een probleem in het AI-veld is dat vaak de nadruk ligt op wat er technisch allemaal kan en te weinig op de interactie met mensen, vindt Batenburg. 'Onze samenleving wordt steeds meer data-gedreven. Systemen worden steeds zakelijker. Burgers krijgen brieven van de gemeente die geschreven zijn door een computer. Ik wil dat AI niet alleen helpt het werk van de overheid efficiënter te maken, maar ook burgers helpt. Ik wil de hele bevolking meenemen in de mogelijkheden van AI, dat niemand AI hoeft te vrezen. Daar zie ik een uitdaging voor onze universiteit waar we, ook samen met partners in Zuid-Holland, onder andere de universiteiten van Delft en Erasmus, al veel juridisch en ethisch onderzoek naar AI doen.'

Veel potentieel om in objecten te kijken

Leiden is groot in computational imaging, de tak van kunstmatige intelligentie die bestaat naast bijvoorbeeld robotica. 'Deze vorm van AI kan bijvoorbeeld mensen herkennen op camerabeelden en foto's, Google onderscheidt er plaatjes mee. Ook voor kijken binnenin objecten heeft het heel veel potentieel, daar werken we in Leiden veel aan. Zo kijkt Ariane Briegel in cellen en Boudewijn Lelieveldt in patiënten.'

Steeds slimmere scanners

'Tussen het moment waarop bijvoorbeeld een MRI-scanner opnamen maakt en het moment dat een arts het beeld bekijkt, is een beeldreconstructieprogramma aan het werk. Over die beeldreconstructie gaat mijn algoritmisch onderzoek.' Joost Batenburg is behalve bruggenbouwer binnen de kunstmatige intelligentie ook zelf de techniek steeds verder aan het verbeteren.

Dé Leidse AI: 3D-beelden en opletten dat AI van iedereen wordt

Kunstmatige intelligentie is heel geschikt om in grote hoeveelheden data, zoals medische scans, patronen te zoeken en gegevens af te wegen, aldus Batenburg. 'Hoeveel lucht zit er in deze long, is dit een tumor of niet.' De volgende stap is om met zo weinig mogelijk metingen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 'Dan kan het sneller en met minder belasting voor de patiënt. De software die de metingen van de scanner omzet in beelden moet dan zelf ontbrekende informatie aanvullen met al bekende gegevens.'

Niet meer wachten op de MRI-uitslag

Medische scanners worden al steeds sneller, maar ze zoeken altijd op dezelfde manier naar standaard patronen. Batenburg werkt nu aan een algoritme waarmee een scanner zo slim wordt, dat hij zich ter plekke aanpast aan wat hij ziet. 'Hij gaat nauwkeuriger zoeken als hij iets verdachts ziet. En zelfs real time: als een algoritme zo snel wordt dat het al tijdens het scannen de 3D-beelden kan presenteren, kan een meekijkende expert meteen inzoomen waar nodig en je hoeft niet meer te wachten op de uitslag van je MRI-scan.'

Tekst: Rianne Lindhout
Foto: Patricia Nauta

Deze website maakt gebruik van cookies.