Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderwijs

Je kunt aan de Universiteit Leiden Kunstmatige Intelligentie studeren, maar ook binnen andere opleidingen speelt het een steeds grotere rol.

De basis en impact van AI begrijpen

Minor Artificial Intelligence and Society

De ontwikkeling van slimme auto’s, videogames die zich aanpassen aan jouw speelgedrag, de politie die je buurt een risicoscore toekent, verzekeringspremies op basis van je gedrag, of het vinden van je perfecte match via een app: kunstmatige intelligentie (AI) verandert snel en radicaal de interacties in en structuur van onze samenleving. In onze minor AI and Society, die open staat voor studenten van alle faculteiten, krijg je inzicht in de basisprincipes van AI, en de toepassingen en impact ervan op onze wereld van nu en van morgen.

Meer informatie over deze minor

Wie wint er in de digitale wereld?

Digital Anthropology

Cultural Anthropology and Development Sociology (BA)

Digitalisering, in relatief korte tijd heeft het ons leven ingrijpend veranderd. Welke sociale implicaties brengt digitalisering met zich mee in de verschillende samenlevingen van onze wereld? Studenten Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (BSc) onderzoeken dit in het vak Digital Anthropology. De belangrijkste vraagstukken hebben – zoals vaak – te maken met macht: wie zijn er bijvoorbeeld de winnaars en verliezers van de digitale wereld? Hoe reageren oude machtsstructuren op de opkomst van digitale netwerken en hoe verschilt dit per samenleving? En wat is het effect van digitale technologieën op sociale hiërarchieën als klasse, ras en gender? Door  in de bestaande literatuur te duiken en wetenschappelijke concepten toe te passen in praktische oefeningen, leren studenten inzicht te krijgen in deze belangrijke ontwikkelingen.

Big data’ en het publieke domein

Data-driven Policymaking

Public Administration (MA) & ICT in Business and the Public Sector (MA)

Big data is watching you. Naast commerciële bedrijven baseren ook overheden steeds vaker hun beslissingen op digitale datasets, de zogeheten ‘big data’. In het vak Data-driven Policymaking kijken studenten naar het gebruik van big data in het publieke domein. Wat zijn de voor- en nadelen van deze trend? Beschikt de overheid over de juiste middelen en kundigheid om met deze nieuwe informatiestromen om te gaan? In hoeverre kan big data de overheid helpen om de betrokkenheid van burgers te vergroten? We zijn in een tijdperk aanbeland waarin beleid over onderwerpen als infrastructuur of gezondheidszorg voor een groot deel gebaseerd wordt op datasets. Kunnen we vertrouwen op deze op data gestoelde beslissingen?

Hoe deep learning de taalwetenschap ondersteunt

Introduction to Deep Learning and Natural Language Processing

Linguistics (BA)

In het Linguistics (BA)-vak Introduction to Deep Learning and Natural Language Processing duiken studenten Taalwetenschap in het fenomeen deep learning en het gebruik ervan bij het analyseren van taal. Deep learning is een vorm van informatieverwerking waarbij computers ongestructureerde datasets zelfstandig leren analyseren, en zo zelf op zoek gaan naar patronen. Iets dat goed van pas komt bij het analyseren van data met veel natuurlijke nuances en variatie, zoals taal. Studenten maken kennis met de basis van deep learningmethoden en leren deze zelf te gebruiken door in practica aan de slag te gaan met het programmeren van algoritmen.

Kun je alles wel overlaten aan een AI-systeem?

Law and Artificial Intelligence

Keuzevak Leiden Law School

De groei van Artificial Intelligence creëert unieke, nieuwe kwesties op het gebied van wet- en regelgeving. In het keuzevak Law and Artificial Intelligence kijken studenten kritisch naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI en de juridische implicaties ervan. Omdat AI-systemen - zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware, robots of beslissingsondersteunende systemen - voor een groot deel zelfstandig opereren, zorgt dat voor vraagstukken binnen het recht. Kun je alles wel overlaten aan een digitaal systeem? Hoe transparant en veilig zijn AI-systemen eigenlijk? En hoe groot is het gevaar dat deze algoritmes bestaande vooroordelen over bevolkingsgroepen versterken en zo discriminatie in de hand werken? Studenten analyseren welke uitdagingen AI biedt voor wet- en regelgeving en kijken ze naar mogelijke oplossingen daarvoor.

Computergestuurde onderzoeksmethoden

Hacking the Humanities: An Introduction to Python and Text Mining

Digital Humanities (Minor)

Artificial Intelligence biedt onderzoekers ongekende mogelijkheden. Nog nooit eerder waren teksten en wetenschappelijke bronnen zo gemakkelijk te ordenen en analyseren als met de algoritmes van AI. Het keuzevak Hacking the Humanities laat studenten Geesteswetenschappen kennismaken met deze computergestuurde onderzoeksmethoden en de huidige debatten binnen het vakgebied van ‘digital humanities’. Bovendien leren ze de kneepjes van de programmeertaal Python en krijgen ze te zien hoe wetenschappers AI gebruiken voor het analyseren van geschied- of taalkundige teksten. Eerdere programmeerervaring of niet, aan het einde van de cursus kunnen alle studenten een programma schrijven dat automatisch informatie uit wetenschappelijke bronnen ophaalt, analyseert en visualiseert.

Deze website maakt gebruik van cookies.