Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aansluiting bij het onderwijs

Het practicum en de lessenserie sluiten aan bij verschillende thema’s in de lesmethode.

In het examenprogramma voor havo en voor vwo past het practicum met lessenserie bij verschillende eindtermen. Deze zijn gebaseerd op het nieuwe examenprogramma voor biologie:

Domein B: Zelfregulatie
B2: Stofwisseling van de cel: 18. De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, transport, assimilatie en dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt.

Domein C: Zelforganisatie
C1: Zelforganisatie van cellen: 25. De kandidaat kan met behulp van de concepten genexpressie en celdifferentiatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van cellen verloopt en beargumenteren op welke wijze stoornissen in de ontwikkeling kunnen ontstaan en worden aangepakt.

Domein E: Reproductie
E3: Reproductie van het organisme: 35. De kandidaat kan met behulp van de concepten voortplanting en erfelijke eigenschap ten minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze eigenschappen worden overgedragen en benoemen op welke wijze de reproductie van eukaryoten en prokaryoten verloopt.

Deze website maakt gebruik van cookies.