Logo Universiteit Leiden.

nl en

Young Academy Leiden - Oproep voor nieuwe leden 2023

Ben je een jonge carrièrewetenschapper en wil je interdisciplinair onderzoek en outreach-activiteiten promoten? Of meepraten over het wetenschaps- en onderwijsbeleid? Ben je geïnteresseerd in het bouwen van een gemeenschap en het bevorderen van het welzijn van wetenschappers in het begin van hun loopbaan? Dan is Young Academy Leiden (YAL) misschien wel iets voor jou!

Over disciplinaire en institutionele grenzen heen, creëert YAL een gemeenschap van jonge carrièrewetenschappers te creëren die een drijvende kracht is voor nieuwe ideeën binnen en buiten de universiteit. YAL zet zich sterk in voor diversiteit binnen haar gemeenschap en verwelkomt vooral sollicitaties van leden van ondervertegenwoordigde groepen

Wie zoeken we?

Elk academisch jaar worden nieuwe leden geselecteerd om lid te worden van YAL. Voor het YAL-lidmaatschap komen wetenschappelijke medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC die in de afgelopen 8 jaar zijn gepromoveerd in aanmerking, vanaf de datum van ingang van het YAL-lidmaatschap (met dezelfde verlengingsclausule als die welke is toegepast door NWO). Nieuwe leden geselecteerd in deze ronde starten in september 2023.

YAL-leden zijn jonge academici met een passie voor onderzoek en/of onderwijs en die enthousiast zijn over bredere academische en maatschappelijke zaken, zoals wetenschaps- en onderwijsbeleid, outreach en interdisciplinariteit en gemeenschapsvorming. YAL staat voor excellentie in brede zin. Kandidaten moeten zich inzetten voor de doelstellingen van YAL, namelijk:

- het ontwikkelen van interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsactiviteiten;

- interactie tussen wetenschap en samenleving stimuleren;

- een onafhankelijke stem zijn van jonge academici over wetenschap en onderwijsbeleid;

- Bijdragen aan discussies die belangrijk zijn voor alle jonge academici, maar in het bijzonder voor diegenen die ondervertegenwoordigd zijn in de academische wereld;

- samenwerking tussen verschillende disciplines in Leiden en Den Haag bevorderen;

- het bevorderen van samenwerking met andere Young Academies in Nederland.

Om YAL verder te ontwikkelen en in stand te houden, moeten leden ernaar streven om gemiddeld vier uur per week bij te dragen aan YAL-gerelateerde activiteiten zoals YAL-bijeenkomsten, projecten en activiteiten. Het aanvraagproces vereist een ondersteuningsbrief van het afdelingshoofd of de instituutsmanager van de aanvrager waarin wordt verklaard dat het aspirant-lid de gelegenheid zal krijgen om voldoende tijd aan YAL te besteden, indien geselecteerd.

Het is belangrijk dat leden hun academische toekomst aan de Universiteit Leiden zien. Een vaste aanstelling is niet vereist. Het lidmaatschap duurt vijf jaar, waarna leden YAL alumni/ae worden.

Application process

Om te solliciteren bij YAL  stuurt u de volgende documenten naar de YAL-projectassistent, Amber Rostamkhan:

- Een ondersteuningsbrief voor 4 uur per week van je afdelingshoofd of instituutsmanager (Hier te downloaden);

- Een motivatiebrief (max. 500 woorden; geef specifiek aan welke interesses je hebt op het gebied van outreach, interdisciplinariteit of beleid, en hoe je zou willen bijdragen aan de missie van YAL);

- Je CV (2 A4 max).

De deadline voor sollicitaties is 6 april 2023 om 12.00 uur. Zorg ervoor dat uw naam in de koptekst van alle documenten staat. Alleen aanvragen die voldoen aan de criteria (bijv. deadline, lengte) worden in behandeling genomen.

Selectie proces

De selectiecommissie bestaat uit vier YAL-leden. Op basis van de sollicitatiedocumenten selecteert de commissie 10 tot 15 kandidaten voor een gesprek van een kwartier. Belangrijk is dat YAL streeft naar een eerlijke vertegenwoordiging van de verschillende faculteiten en ook streeft naar een gelijke verdeling over haar pijlers (d.w.z. interdisciplinariteit, outreach en wetenschaps- en onderwijsbeleid).

De gesprekken vinden plaats op 11 mei 2023. Nieuwe leden en hun instituutsmanagers worden in de week van 15 mei geïnformeerd over het besluit. Dit geeft de nieuwe leden de mogelijkheid om voor aanvang van het studiejaar met hun respectievelijke instituten afspraken te maken over hun professionele verantwoordelijkheden, aangezien het YAL-lidmaatschap moet worden opgevangen door minder management- of onderwijstaken. Nieuwe YAL-leden worden officieel bekend gemaakt op de Young Academy Leiden website in de zomer. De inauguratie van de nieuwe leden vindt plaats in september 2023.

Als u nog vragen heeft of als u tijdens het proces tegen obstakels aanloopt, kunt u contact opnemen met Amber Rostamkhan.

Deze website maakt gebruik van cookies.