Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hannah Arendt over mensenrechten

  • Herman Philipse
Datum
maandag 16 oktober 2017
Tijd
Toelichting
Iedereen welkom! Gratis entree. Geen aanmelding nodig.
Bezoekadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

In The Origins of Totalitarianism wijdt Hannah Arendt een hoofdstuk aan een kritische analyse van mensenrechten. Die zouden bloot staan aan de volgende paradox. Enerzijds zouden er rechten zijn die mensen toekomen ongeacht de gemeenschap waarin ze leven. Anderzijds maken mensen wezenlijk deel uit van een gemeenschap. Bijgevolg zijn mensenrechten moeilijk te handhaven, vooral voor vluchtelingen. Ook met betrekking tot dit betoog van Hannah Arendt rijst de vraag in hoeverre het verhelderend is in de tegenwoordige tijd.

De spreker
Prof.dr.mr. Herman Philipse
 studeerde rechten (doct. ex. 1973) te Leiden en wijsbegeerte (doct. ex. 1974, cum laude) in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. Na werkzaam te zijn geweest aan de Katholieke Universiteit van Leuven keerde hij in 1978 naar Leiden terug waar hij in 1983 promoveerde op Edmund Husserls filosofie van de logica. In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar (Distinguished University Professor) in de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, momenteel in het bijzonder de kennistheorie, de godsdienstfilosofie, en de meta-ethiek. Hij leidt een NWO onderzoeksprogramma over Evolution and Ethics. Elk jaar geeft hij een serie Studium Generale colleges over telkens een ander onderwerp, die gepubliceerd wordt door Home Academy. Het recentste boek van zijn hand is God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (Oxford University Press, 2012; paperback 2014).

Deze website maakt gebruik van cookies.