Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over SAILS

SAILS is een Leids, universiteitsbreed onderzoeksprogramma dat interdisciplinaire samenwerking ondersteunt over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

Over SAILS

SAILS staat voor Society (Social & Behavioural Sciences, Humanities, Law, Archaeology, Governance & Global Affaires) Artificial Intelligence and Life Sciences. Het is een van de negen interdisciplinaire onderzoeksprogramma's van de Universiteit Leiden. Doel van het programma is op de bestaande kennis binnen de universiteit op gebied van AI uit te breiden.

AI door de eeuwen heen

AI lijkt misschien een fenomeen van onze tijd te zijn, maar mensen hebben al eeuwenlang geprobeerd om geautomatiseerde processen te maken. Zo bestelde Filips II rond 1560 een robot-monnik; dit apparaat kon bewegen en de mond en armen bewegen. Dankzij het mechanische kloksysteem werkt de machine nog steeds.

Tegenwoordig is AI volop in ontwikkeling en krijgt de techniek steeds meer toepassingen. Het vormt de sleutel bij het verbeteren van allerlei processen, en is daarom ook belangrijk voor alle faculteiten van de Universiteit Leiden. Zo wordt AI in archeologie gebruikt om vanuit de lucht Romeinse villa's te ontdekken, in de geneeskunde helpt AI bij het herkennen van ziek weefsel, en taalkunde gebruikt AI om spraak te herkennen. Onze moderne maatschappij zou niet hetzelfde zijn zonder AI. Bij allerlei dagelijkse dingen komt AI om de hoek kijken: op gebied van (data-)beveiliging, tijdens het lezen van het nieuws of als we iets online kopen.

Interdisciplinariteit

Interdisciplinair onderzoek en -onderwijs is essentieel om middenin alle ontwikkelingen op het gebied van AI te blijven staan. Het SAILS-programma draagt hieraan bij door de enorme rijkdom aan Leidse kennis en ervaring op gebied van AI verder te ontwikkelen. Bovendien zal de synergie van interdisciplinaire samenwerking nieuwe creatieve ideeën, financiering en inspiratie voortbrengen. Het programma wil ook het sociale, politieke en juridische gesprek aan gaan over vraagstukken die door AI worden opgeworpen, zoals:

  • Hoe kunnen kunstmatige- en menselijke intelligentie met elkaar samenwerken?
  • Wat voor beslissingen zou AI mogen nemen en wie is hiervoor verantwoordelijk?
  • Hoe verandert onze samenleving door de komst van AI, welke nieuwe mogelijkheden brengt AI met zich mee?

Leids onderzoeker? Sluit je aan!

De SAILS-community is een open, laagdrempelig netwerk. We willen kennisuitwisseling en interactie bevorderen tussen alle onderzoekers aan de Universiteit Leiden die zich richten op onderwerpen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie. Je kunt al lid worden door simpelweg deel te nemen aan een SAILS-evenement. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf je dan ook in op onze SAILS-mailinglijst.   

Het SAILS-programma is zeer actief, dankzij het enthousiasme en de interactie van Leidse onderzoekers. Samen gaan ze allerlei samenwerkingsverbanden aan en ondernemen ze outreach-activiteiten. Jij maakt het SAILS-netwerk sterker door je actief in te zetten, contact te zoeken met collega's uit je eigen faculteit en uit andere faculteiten, nieuwe initiatieven op te zetten en door inspirerende lezingen. SAILS kan ondersteuning bieden via seed funding en door jouw ideeën te verspreiden binnen het netwerk. We doen het samen! 

De Universiteit Leiden heeft SAILS ondersteund door 7 nieuwe leerstoelen in het leven te roepen, verspeid over diverse disciplines.

Deze website maakt gebruik van cookies.