Logo Universiteit Leiden.

nl en

Projecten

Momenteel vinden er twee projecten plaats in de bus. Met je deelname draag je bij aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Doe mee met deze experimentenen en neem contact met ons op.

Twee experimenten

In de afgelopen decennia hebben robots echt hun intrede gedaan in ons dagelijks leven, zowel voor educatieve als therapeutische doeleinden. Vroeg of laat zullen ze een integraal onderdeel van onze samenleving worden.

De geavanceerde versies kunnen praten zoals wij, lopen zoals wij en een breed scala aan emoties uitdrukken. Sommige kunnen ook een gesprek voeren of zich de laatste interactie herinneren die je met ze had. Toch weten we nog maar heel weinig over hoe menselijke interactie eruit zal zien als we de partner veranderen van mens in robot.

Onze experimenten zijn erop gericht om te onderzoeken hoe de interactie tussen mens en robot zal veranderen door uit te gaan van iets heel basaals: spelletjes. Spelen is van cruciaal belang voor onze ontwikkeling tot gezonde volwassenen. Daarom vinden we het belangrijk om te onderzoeken hoe het spelpatroon zou kunnen veranderen in de aanwezigheid van een robot.

Twee deelnemers spelen meerdere rondes van een muntspelletje met een robot, een avatar op een scherm of tegen elkaar. Gedurende de hele duur van het experiment meten we de grootte van je pupillen via eye-tracking. 

We verwachten dat dit experiment licht zal werpen op de aard van de interactie tussen mens en robot. We hopen dat ons onderzoek naar interactie tussen mens en robot inzicht kan geven in de mogelijke integratie van robots in onze samenleving.

Stel je een wereld voor waar emoties in stilte boekdelen spreken, waar de subtielste gezichtsuitdrukkingen en de kleinste verschuivingen in lichaamstaal de sleutel vormen tot verborgen harmonie.

In dit onderzoek proberen we de geheimen achter menselijke interactie en besluitvorming te ontrafelen, door diep in de emoties te duiken die vaak aan onze bewuste waarneming ontsnappen. We zijn nieuwsgierig naar individuele verschillen, culturele invloeden en probleemsituaties om een beter inzicht te krijgen in verbinding en besluitvorming van mensen.

Tijdens het onderzoek speel je samen met een andere deelnemer een spel waarin je moeilijke beslissingen moet nemen met morele en ethische aspecten. Het is een kans voor ons om te zien hoe deelnemers door deze uitdagende situaties navigeren en hoe hun emoties een rol spelen.

Om gegevens te verzamelen, gebruiken we fysiologische metingen en video-opnamen om gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal vast te leggen om te zien of er verborgen emoties zijn waar deelnemers zich misschien niet eens bewust van zijn. Belangrijk is dat alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met de General Data Privacy Regulation (GDPR). 

Doe mee

Draag als burger bij aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies.