Logo Universiteit Leiden.

nl en

De feiten en fictie van het 'land of immigrants'

Waarom hebben zoveel migranten in het verleden hun thuisland verruild voor het verre en onbekende Amerika? En waren alle migranten wel even welkom in dit zogenaamde land of immigrants? Drie vwo’ers volgden de PRE-Class Political American History en gaven in hun eindpresentatie antwoord op die vragen.

Anastacia Peters, Julia van Vliet en Sebastiaan Storm volgden acht weken lang de PRE-Class Political American History. De ene week kregen ze college over de presidentsverkiezingen in 2016, in de andere week passeerden compleet andere thema’s als economische ongelijkheid en migratie de revue.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

De eerste migranten

In 1620 zette de Mayflower, een schip dat bijna mythische proporties heeft aangenomen in het Amerikaanse collectieve geheugen, koers naar Amerika met zo’n honderd puriteinen aan boord. Hoewel de komst van deze Engelse pilgrim fathers op zoek naar de religieuze vrijheid wel gezien wordt als het begin van de Amerikaanse geschiedenis, waren ze bij lange na niet de eerste bewoners van het continent. Ze waren zelfs niet de eerste migranten: de Vikingen meerden zo’n zeven eeuwen eerder al aan.

Anders dan de Vikingmigratie had deze latere migratie wel gigantische gevolgen: zo’n negentig procent van de inheemse bevolking overleed in korte tijd als gevolg van ziektes die ‘passé waren in Europa’, zoals de pokken en de griep. Bovendien brachten ze een nieuwe groep gedwongen ‘migranten’ naar Amerika: mensen uit Afrika die op de Amerikaanse tabaks- en later katoenplantages als slaaf aan het werk werden gezet.

Nieuwe migratiestromen

Na twee eeuwen van politieke onrust, waarbij de VS zich in 1776 onafhankelijk verklaarde en een eeuw later een bloedige onafhankelijkheidsoorlog uitvocht, stond de negentiende eeuw wederom in het teken van immigratie. In het begin van de eeuw arriveerden vooral protestantse Noordwest Europeanen, die in de VS hun eigen landbouwgrond konden krijgen. Tegen het eind van de eeuw was dit niet langer het geval: die migratiestroom bestond vooral uit katholieken uit Zuid- en Oost-Europa. 

De ‘echte’ Amerikaan

In hun presentatie laten Anastacia, Julia en Sebastiaan zien dat er twee tegenstrijdige ideeën bestonden in de Amerikaanse beleving over wat Amerika kenmerkte. Volgens het ‘civiel nationalisme’ waren alle Amerikanen gelijk aan elkaar. ‘All men are created equal’, aldus de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Tegelijkertijd bestond het beeld dat alleen witte Amerikanen met Europese voorouders échte Amerikanen waren.

Door dit beeld, dat ook wel ‘rasnationalisme’ wordt genoemd, konden de Zuid- en Oost-Europese migranten integreren in de Amerikaanse samenleving. Hoewel deze katholieke migranten een stuk minder gewild waren dan de eerdere protestantse migranten, waren ze tenminste wél van het ‘juiste’ ras. Aziatische migranten werden een stuk minder gemakkelijk geaccepteerd; er bestonden racistische wetten die de migratie vanuit Azië beperkten. Ook de Afro-Amerikanen, de achterkleinkinderen van de slaven die onder dwang ‘migreerden’ naar de VS, werden niet gezien als ‘echte’ Amerikanen en hadden dagelijks te maken met allerlei vormen van racisme.

Land of immigrants?

De Amerikaanse geschiedenis laat zien dat de VS minder tolerant was naar immigranten toe dan dat we vaak denken. Ook nu nog geldt de American Dream niet voor elke migrant. Daarmee hebben de PRE-Classers kritisch nagedacht over de vraag of Amerika wel écht het 'land of immigrants' is dat het zegt te zijn.

Tekst: Zaza Jung
Fotografie: André van Haasteren
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.