Leiden University logo.

nl en

Save the Date! Cocktail-debat Erfgoed na Irma (Dutch)

Date
12 February 2018
Time
Address
Café Schlemmer
Lange Houtstraat 17
2511 CV Den Haag

Op 12 februari van 16:00 – 18:00 uur in Café Schlemmer in Den Haag organiseert de Nederlandse Unesco Commissie in samenwerking met het Nexus Programma van de Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden, het cocktail-debat Erfgoed na Irma.

Erfgoed na Irma

Orkanen Irma en Maria richtten grote schade aan op verschillende Caribische eilanden. De bovenwindse eilanden binnen het Koninkrijk en in het bijzonder Sint Maarten werden door orkaan Irma vreselijk geraakt. De orkanen veroorzaakten op de eerste plaats veel menselijk leed, maar we zagen ook de veerkracht van de bewoners in deze buitengewoon moeilijke omstandigheden. Ook het erfgoed heeft te lijden onder de kracht van de stormen. Het archeologische centrum op Sint Maarten werd volledig verwoest, verschillende Caribische archieven liepen onomkeerbare schade op door schimmel, kerktorens werden omgeblazen, delen van beschermde bossen en koraalriffen gingen verloren. De intensiteit, duur en frequentie van orkanen zijn toegenomen sinds de jaren 80. Dat brengt niet alleen in het hele Caribische gebied maar ook binnen het Koninkrijk vragen en uitdagingen met zich mee.

Het Programma

Een voorproefje van het programma: Dr. Jay Haviser, directeur van het Sint Maarten Archeological Center (SIMARC) geeft een overzicht van de staat van het erfgoed op Sint Maarten en geeft weer wat er nodig zal zijn om het erfgoed te herstellen en voor langere tijd te waarborgen. Prof. Corinne Hofman, Commissielid van de Nederlandse Unesco Commissie en decaan van de Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden laat zien wat de impact van orkanen op het erfgoed van Cariben is. Het uitgebreide programma en de officiële uitnodiging volgen in het nieuwe jaar.

Tijdens dit cocktail-debat gaan we in een informele setting met sprekers en genodigden in gesprek over de behoeften van de eilanden, de rol die wij vanuit Nederland kunnen spelen m.b.t. de bescherming van het erfgoed en hoe we in de toekomst beter kunnen reageren en anticiperen op rampen van een dergelijke omvang.

 

Uitnodiging voor het debat is op persoonlijke titel.

This website uses cookies. Read more