Logo Universiteit Leiden.

nl en

Collecties

De nieuwe Middle Eastern Library (MEL) zal de Midden-Oosterse collecties van de UBL en de collecties van de bibliotheek van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), die sinds 1 januari 2018 deel is van de Leidse Universiteitsbibliotheken, samenbrengen.

UBL collectie

Het Midden-Oosten is al eeuwenlang een belangrijk interessegebied voor onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden. Over de eeuwen heeft de UBL een van de belangrijkste Midden-Oosten collecties in Europa opgebouwd. De kern van de collectie betreft klassieke literatuur en taalkunde uit het Midden-Oosten, maar ook andere onderwerpen zijn goed vertegenwoordigd. De ontwikkeling van de collectie is gericht op, maar niet beperkt tot, regio's en talen die in Leiden worden onderwezen en bestudeerd: de Arabische wereld, Turkije, Perzischsprekende landen en Israël, met Arabisch, Turks, Perzisch en Hebreeuws.

UBL heeft een grote collectie boeken in moderne Midden-Oosterse talen, met name Arabisch, Perzisch, Turks en Hebreeuws. Andere talen, die niet in Leiden worden onderwezen, zijn ook beperkt beschikbaar (inclusief Koerdisch, Amhaars en Neo-Aramees). De UBL werkt samen met het Nederlands Instituut in Marokko bij het vormen van nieuwe collecties met betrekking tot sociologie, politicologie, sociaaleconomische kwesties en de islam, evenals klassieke taal- en literatuuronderwerpen, zoals de collectie literatuur in Berbertalen (Tamazight).

De huidige collectie boeken en tijdschriften die zich in de gesloten magazijnen van de bibliotheken bevinden zullen daar blijven. Deze items worden via de Catalogus van de UBL beschikbaar gesteld. In de leeszaal van de MEL zal de referentiecollectie te vinden zijn die nu in studiezaal 2 van de universiteitsbibliotheek staat, aangevuld met een selectie van actuele bronnen.

Het NINO zal in dezelfde ruimte een referentiecollectie hebben, gericht op egyptologie, assyriologie, archeologie en studies over de Levant en het oude Nabije Oosten.

NINO-collectie

De NINO-collectie wordt herverdeeld over vier secties van de Universiteitsbibliotheek: de MEL-leeszaal, de open opslag bij S-UB, de gesloten opslag en de Bijzondere Collecties.

Bijzondere nalatenschappen

Andere delen van de collectie, waaronder enkele bijzondere nalatenschappen (G.H. de Knegt over Egyptische kunst; R. Hoogland over islamitische kunst en architectuur; D. van der Meulen over reisliteratuur) worden geplaatst in de gesloten magazijnen (kan worden uitgeleend) of de S-UB in de kelder van de Universiteitsbibliotheek (kan niet worden uitgeleend).

Bijzondere Collecties

De Midden-Oosterse Bijzondere Collecties vormen de kern van de Midden-Oosten collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze collecties worden bewaard als deel van de Bijzondere Collecties en zijn daar op aanvraag raadpleegbaar.

De bijzondere collecties die tot voor kort werden bewaard in de NINO-bibliotheek, zoals oude drukken en de Rudolph Said-Ruete-collectie over het Nabije en Midden-Oosten, zullen worden verplaatst naar de Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek.

Twee delen van ‘Boek van kennis van ingenieuze apparaten’ (Kitab fi Maʿrifat al-Hiyal al-Handasiyah) door Ismaʿil ibn al-Razzaz al-Jazari (1136-1206) [UBL Or. 117, f. 59b].
Deze website maakt gebruik van cookies.