Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leiden Advocacy Project on Plastic

Het Leiden Advocacy Project on Plastic (LAPP) is een pro bono initiatief aangaande juridische vraagstukken omtrent plastic.

LAPP is opgericht om het toenemende probleem van plasticvervuiling aan te pakken en onderzoek te doen naar juridische kwesties gerelateerd hieraan. Studenten werken hierbij als juridisch adviseur voor non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en krijgen de kans om hun theoretische rechtskennis toe te passen in de praktijk. Het project is onderdeel van de afdeling Moot Court.

Cliëntgericht onderzoek

Ons onderzoek is cliëntgericht: het juridische vraagstuk van de cliënt staat centraal. Vanuit een academisch perspectief en met behoud van zekere onafhankelijkheid verstrekken we juridisch advies, door het toepassen van de juiste rechtsregels. Zo zijn de studenten betrokken bij het onderzoek zelf, maar ook het schrijven van memo’s en het voordragen van advies aan de cliënt.

Voormalige en lopende projecten

In het verleden hebben we meerdere projecten opgezet. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar microplastics voor de Plastic Soup Foundation en hebben we voor The Ocean Cleanup de juridische status en het geheel van regels met betrekking tot activiteiten die plaatsvinden op volle zee geanalyseerd. Ook namen we de Europese Single Use Plastics-richtlijn onder de loep en bestudeerden we de gevolgen voor het gebruik van plastic touwen in visnetten. Een van onze lopende projecten betreft Europese wetgeving omtrent plastic, voortbouwend op de Europese strategie voor kunststoffen die deel uitmaakt van het EU-actieplan voor een circulaire economie.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Leiden Law Blog in het dossier 'Sustainability'', waar we geregeld artikelen publiceren over onze projecten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.