Logo Universiteit Leiden

nl en

Voorwaarden cursussen

Voorwaarden inschrijving 
De inschrijving voor de LAK cursussen is in principe open voor iedereen vanaf 17 jaar en ouder (leeftijd op moment van inschrijven), tenzij anders aangegeven in de cursustekst.

Door inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.

Het LAK hanteert verschillende tarieven voor verschillende categorieën: 

- studenten 
- LEI-medewerkers 
- overigen 

Je bent voor het LAK student wanneer je vol- of deeltijd onderwijs volgt aan een MBO, Hogeschool of Universiteit.
LEI-medewerkers moeten op moment van inschrijving in dienst zijn bij de Universiteit Leiden.   

Een cursusinschrijving is persoonlijk: het is niet mogelijk twee dezelfde cursussen te kopen op één naam.

Bij aanmelding voor een cursus ga je automatisch akkoord met inschrijving voor de LAK Nieuwsbrief.

Controle inschrijving 
Elke cursist ontvangt een bevestigingsmail. Cursisten moeten te allen tijden hun bevestingsmail kunnen laten zien.
Studenten moeten op de eerste cursusbijeenkomst een geldige collegekaart kunnen overleggen of een bewijs van inschrijving om aan te tonen dat ze student zijn. 

Annulering en restitutie
Annuleren van een inschrijving is mogelijk tót twee weken voor start van een cursus. Het cursusgeld wordt in dat geval gerestitueerd, minus 10 euro administratiekosten.
Indien het LAK een cursus om organisatorische redenen annuleert, wordt het volledige cursusbedrag retour betaald.
Wanneer een cursist op eigen initiatief wil omboeken naar een andere cursus, dan wordt door de cursusorganisatie eveneens € 10,- administratiekosten in  rekening gebracht.In geval van langdurige blessure of ziekte kan contact opgenomen worden met het LAK cursusbureau via info@lakcursussen.nl .

Indien een cursist zelf online een verkeerd tarief aanklikt, wordt door LAKcursussen géén restitutie verleend over het teveel betaalde bedrag. 

Het LAK  behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren of uit de stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. De cursist wordt per mail geïnformeerd.
Het betaalde cursusgeld wordt in geval van annulering terug betaald.

LAKcursussen behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het cursusrooster. Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld (naar rato) terugbetaald.

In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaalles kan eventueel (in overleg) op een andere dag en tijd plaatsvinden. 
Cursisten dienen er rekening mee te houden dat een cursus hierdoor enkele weken kan uitlopen.

Online lessen
Voor de online lessen gebruikt het LAK Zoom of Skype. Voor aanvang word je uitgenodigd voor de online les met een link waarmee je je kunt registreren voor de zoomsessies. Registreer je minimaal 1 dag voor de start van de cursus voor de lessen en check dan of alles werkt.
LET OP: neem op tijd contact op met info@lakcursussen.nl als er problemen ontstaan zodat we deze op tijd kunnen oplossen en je geen les hoeft te missen. 

Afwezigheid cursist 
Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit per email door te geven aan het LAK via: info@lakcursussen.nl 

Kwaliteitbewaking
Het LAK behoudt het recht een cursist om te boeken naar een lager of hoger niveau, als de docent aangeeft dat een cursist daar beter op zijn/haar plek is.

Normen en waarden 
Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Het LAK Cursusbureau behoudt zich het recht voor cursisten die zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus te ontzeggen. 

Fotografie en video-opnames 
Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto's en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen. Als  hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar wordt aangetekend (LAK Cursussen, Postbus 9515, 2300 RA Leiden o.v.v. de cursus waaraan wordt deelgenomen) gaat het LAK ervan vanuit dat de cursist hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan ter plekke aan de fotograaf kenbaar gemaakt worden wanneer de cursist niet gefotografeerd wenst te worden. 

Aansprakelijkheid 
Het LAK  is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.