Logo Universiteit Leiden

nl en

Voorwaarden cursussen

Voorwaarden inschrijving 
De inschrijving voor LAKcursussen staan in principe open voor iedereen vanaf 17 jaar. 

Het LAK hanteert verschillende tarieven voor verschillende categorieën: 

- studenten 
- medewerkers UL 
- overigen 

Je bent voor het LAK student wanneer je vol- of deeltijd onderwijs volgt aan de Leidse Hogeschool of aan de Universiteit Leiden. 
Medewerkers moeten op moment van inschrijving in dienst zijn bij de Universiteit Leiden.   

Controle inschrijving 
Studenten moeten op de eerste cursusbijeenkomst een geldige collegekaart kunnen overleggen of een bewijs van inschrijving om aan te tonen dat ze student zijn. 

Annulering en restitutie
Indien er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan het LAK besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.

LAKcursussen behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het cursusrooster. Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.

Annulering door een cursist kan uitsluitend schriftelijk, of per e-mail. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang * ontvangt de cursist het cursusbedrag terug, minus € 10,- administratiekosten. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of tijdens de cursus is het LAK gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen en wordt er geen deelnemersgeld teruggestort.

*  Dit geldt niet indien er gebruik is gemaakt van de early bird korting (de early bird korting is onherroepelijk!)

In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden. 

Als een cursist door ziekte of blessure de cursus niet meer kan volgen, kan in sommige gevallen, in overleg, een gedeelte van het cursusgeld teruggestort worden. In dit geval wordt ook door het LAK  € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer een cursist op eigen initiatief wil omboeken naar een andere cursus, dan wordt door de cursusorganisatie eveneens € 10,- administratiekosten in  rekening gebracht.

Indien een cursist zelf online een verkeerd tarief aanklikt, wordt door LAKcursussen géén restitutie verleend over het teveel betaalde bedrag. 

Afwezigheid cursist 
Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit per email door te geven aan het LAK via: info@lakcursussen.nl 

Kwaliteitbewaking
Het LAK behoudt het recht een cursist om te boeken naar een lager of hoger niveau, als de docent aangeeft dat een cursist daar beter op zijn/haar plek is.

Normen en waarden 
Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Het LAK Cursusbureau behoudt zich het recht voor cursisten die zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus te ontzeggen. 

Fotografie en video-opnames 
Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto's en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen. Als  hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar wordt aangetekend (LAK Cursussen, Postbus 9515, 2300 RA Leiden o.v.v. de cursus waaraan wordt deelgenomen) gaat het LAK ervan vanuit dat de cursist hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan ter plekke aan de fotograaf kenbaar gemaakt worden wanneer de cursist niet gefotografeerd wenst te worden. 

Aansprakelijkheid 
Het LAK Cursusbureau is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie