Logo Universiteit Leiden.

nl en

Tips bij voorbereiding van de colleges

1. Mobiele telefoons behoren uitgezet te zijn tijdens de colleges. (Dit staat ook in de informatie voor deelnemers.)

2. Acties, enquêtes, aankondigingen van evenementen die niet met het onderwerp van de cursus te maken hebben en wat dies meer zij, horen niet thuis in de HOVO-colleges. Alleen de coördinator van het HOVO kan uitzonderingen op deze regel toelaten.

Bij aanmelding hebben wij de deelnemers van het college gevraagd op te geven wat het niveau van hun opleiding is en wat het vakgebied. Wij sturen de docenten de gegevens toe in de deelnemerslijst. De gegevens zijn echter maar van beperkt belang: veel deelnemers hebben hun vakgebied niet bijgehouden en andere zijn juist zo geïnteresseerd in een onderwerp dat ze er veel vrije tijd in hebben gestoken. In uw gehoor zitten daardoor niet alleen mensen met geheel verschillende voorkennis, maar zelfs met heel verschillende vragen te aanzien van het onderwerp.

Omdat de groep deelnemers erg divers kan zijn en het niet altijd makkelijk is in te schatten wat de deelnemers weten en kunnen, kan het een goed idee zijn na een paar colleges te peilen of de colleges wel brengen wat de deelnemers ervan verwachten. En of ze nog behoefte hebben aan meer achtergrondinformatie (bv. in de vorm van een leestekst) of meer oefnening, meer voorbeelden.

Uit evaluaties en een klein onderzoek bij alle HOVO-instellingen is gebleken dat HOVO-studenten, meer nog dan reguliere studenten, gebaat zijn bij een duidelijke structuur. Een heldere opzet van de colleges en duidelijke verwijzingen naar de passages in de reader of het studieboek zijn daarom aan te raden.

Er zijn bijna altijd mensen die graag vragen stellen en in discussie treden. Het is natuurlijk belangrijk daar ruimte voor te maken. Tegelijk zijn er ook HOVO-studenten die nauwelijks aan zo'n dialoog deel zullen nemen. Ons advies zou daarom zijn om er allereerst voor te zorgen dat de docent de regie van de colleges behoudt en de stof die staat aangekondigd ook inderdaad behandelt. In veel HOVO-colleges worden vragen die verder gaan dan verduidelijking van wat zojuist is gezegd, doorgeschoven naar een vast moment in het college, bijvoorbeeld het laatste kwartier.

Bij veel ouderen zijn gehoor en gezichtsvermogens niet meer optimaal. Een aantal praktische tips:

  • Het is een open deur, maar bij gewone acoustiek is het aan te raden bij meer dan 30 toehoorders een microfoon te gebruiken.
  • Hanteer minimaal lettertype corps 18 in PowerPoint en hand-outs, en duidelijke contrasten (zwart op wit of geel op zwart).
  • Maak afwisselend gebruik van verlichting. Bordverlichting wanneer het bord wordt gebruikt, demonstratieverlichting wanneer de docent spreekt zonder projectie, gedimd licht bij projectie.

Bij het gebruik van projectie is een tekst op het bord of flipover in het halfduister nauwelijks leesbaar. U kunt in plaats daarvan op de computer een blanco bestand openen en via de lineaal onderaan het scherm oproepen bij wijze van schrijfbord.

Aandachtspunten bij het maken van studiemateriaal

Kopieën die tijdens college worden uitgedeeld kunnen gedeclareerd worden bij HOVO tot een maximum van € 10 per bijeenkomst, of € 50 voor een gehele serie. Docenten die meer onkosten voorzien, kunnen daarover met de coördinator van HOVO overleggen.

NB Ook de overname van teksten en afbeeldingen op internet vallen onder de wettelijke regelingen van copyright. Zie elders op deze site

- Gebruik geen letters kleiner dan corps 18.

- Geef afbeeldingen een donkere achtergrond of laat ze de gehele dia vullen.

- Zet de belangrijkste informatie bovenop de dia. (Vaak is op rij drie het onderste stukje al niet meer te zien.)

- Gebruik afbeeldingen van voldoende kwaliteit, dus scherpe foto’s, waarin de details waar u op wilt duiden goed te zien zijn, en kies een afbeelding die groot genoeg is (bedenk dat de beamer het plaatje al snel opblaast tot iets van 50 bij 100 cm. Kies daarom originelen die minimaal 10x15 cm groot zijn.)

- Probeer de zoomfunctie van powerpoint uit. U kunt deze gebruiken in de slideshow-modus.

Een handleiding voor het maken van powerpoints.

Na de collegereeks

HOVO laat de cursisten een evaluatieformulier invullen na afloop van nieuwe collegeseries. Uiteraard sturen wij de docenten de resultaten daarvan toe. Bovendien zal een van de colleges worden bijgewoond door een lid van de bestuurscommissie van het HOVO. Deze commissie is belast met de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.