Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over ons

Het Decoloniserend Collectief Leiden is een platform voor medewerkers en studenten die geïnteresseerd zijn in het verkennen van strategieën om pluralistische, diverse en gedekoloniseerde kennisproductie aan de Universiteit Leiden te bevorderen. Hoewel er veel dekoloniale discussies gaande zijn in afzonderlijke ruimtes binnen de universiteit, is er behoefte aan een forum om de verschillende initiatieven die binnen de faculteiten plaatsvinden met elkaar in contact te brengen, en zo een proces van samen leren te faciliteren. Wij hopen dat een dergelijk initiatief collectief denken op gang zal brengen over wat het betekent om onderzoek, pedagogie en ruimtes te dekoloniseren en een gemeenschap van solidariteit op te bouwen die dit doel nastreeft. Het collectief zal evenementen organiseren en nieuws delen over kwesties die te maken hebben met dekolonialiteit. Evenementen zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

Wij zijn gemotiveerd door de decoloniale inzichten dat kennisproductie is gevormd door kolonialiteit, d.w.z. het voortduren van koloniale logica's die raciale, gender-, klasse- en seksuele hiërarchieën in stand houden. Als gevolg hiervan zijn de verschillende vormen van kennis die door de meerderheid van de wereldbevolking zijn ontwikkeld, tot zwijgen gebracht, gedelegitimeerd en onzichtbaar gemaakt in de mondiale kennisproductie; in plaats daarvan is westerse/Eurocentrische kennis ten onrechte gepresenteerd als neutraal, objectief, universeel geldig, en de enige optie. Wij worden geïnspireerd door het werk van een verscheidenheid aan wetenschappers, activisten en mensen uit de praktijk om het eurocentrisme af te leren en nieuwe manieren van begrijpen aan te leren door middel van een dialoog van liefde en respect tussen de verschillende kennissen van de wereld. Dit gaat verder dan theorievorming en omvat ook kwesties met betrekking tot pedagogie, onderzoeksmethoden en de uitdagingen van kennisproductie aan een koloniale, neoliberale universiteit.

Hoewel het Collectief bestaat uit alle leden - dat wil zeggen, jullie zijn het Collectief - is er een organisatiecomité dat specifiek verantwoordelijk is voor het beheer van het Collectief (bijv. het onderhouden van de mailinglijst) en het organiseren van evenementen. Zie onze namen hieronder. Het organisatiecomité werkt graag samen met het bredere ledenbestand om ervoor te zorgen dat er levendige en relevante activiteiten worden georganiseerd die direct aansluiten bij de diverse gemeenschappen die worden bediend. Als u een idee heeft voor een evenement, neem dan contact op via het contactformulier.

We erkennen ook het uitstekende werk dat wordt gedaan door het Inclusive Curriculum Network en het Leiden University Diversity and Equality Network (LUDEN), en werken met hen samen in solidariteit om te zorgen voor een diverse werk- en leeromgeving hier aan de Universiteit Leiden.

Organiserend Comité

Densua Mumford (FGGA)

Deze website maakt gebruik van cookies.