Logo Universiteit Leiden.

nl en

Citizen Science Lab

Het Citizen Science Lab brengt wetenschappers, burgers en maatschappelijke partijen samen om via citizen science tot nieuwe inzichten te komen voor de wetenschap én de maatschappij.

Het is de missie van het Citizen Science Lab om belanghebbenden met elkaar te verbinden in gezamenlijke onderzoeksprojecten die kunnen profiteren van de actieve deelname van maatschappelijke actoren. Om dit te bereiken meet het Citizen Science Lab zichzelf drie rollen aan:

  • Een broedplaats voor nieuwe burgerwetenschappelijke initiatieven die samenleving, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar verbinden
  • Een kenniscentrum dat burgerwetenschappers van verschillende faculteiten, instituten en organisaties met elkaar verbindt
  • Een onderzoekscentrum voor de 'Wetenschap van Burgerwetenschap'

Van lokale tot internationale samenwerkingen

Samenwerkingen met onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben geleid tot de co-creatie van nieuwe projecten, zoals het zeer succesvolle Erfgoed Gezocht. Samenwerkingen met andere Nederlandse onderzoeksinstituten hebben geleid tot de lokale impactprojecten NestWacht en Lil'Scientist, gefinancierd door de NWO.

Samenwerkingen op Europees niveau met financiering van de programma's Horizon 2020 en Horizon Europe en een breed consortium van partners zijn onder andere SciShops, EU-Citizen.Science en European Citizen Science, die allemaal de CS-praktijk in heel Europa hebben versterkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.