Universiteit Leiden

nl en

Stichting Historische Commissie

De Stichting Historische Commissie heeft ten doel de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de Universiteit Leiden te bevorderen.

Doelstelling

Bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de Universiteit Leiden. De stichting verwerft voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit, om deze te plaatsen in het Academisch Historisch Museum, of elders binnen de universiteit. Ook verzamelt de stichting gegevens die van belang zijn voor de geschiedschrijving van de universiteit.

Samenstelling stichtingsbestuur

  • Prof.dr. F.H. van Lunteren, voorzitter
  • Mw. J.C. Kluit, secretaris/penningmeester
  • Dhr. K.F.K. De Belder, M.A.
  • Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn
  • Prof.dr.ing. R. Zwijnenberg

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die het voor de stichting verricht.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Historische Commissie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer  informatie zie de jaarrekening en beleidsplan

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Verdere informatie 
Het RSIN-nummer van de SHC van de Universiteit Leiden is 804325418 en het KvK-nummer 41165856 

Postadres 
Aademisch Historisch Museum 
Rapenburg 73 
2311 GJ Leiden

Recente activiteiten

De Historische Commissie heeft zich de afgelopen jaren ingespannen  om alle hooglerarenportretten in bezit van de universiteit te digitaliseren. Het gaat hierbij om de collectie olieverfportretten in de Senaatskamer van het Academiegebouw, maar ook om portretten die elders binnen de universiteit hangen. Ook omvat dit project de digitalisering van de etsen, gravures en tekeningen uit de collectie Bodel Nijenhuis, de litho's van Springer en verschillende fotocollecties. Dit project is in het najaar van 2015 afgerond met een permanente webpresentatie. Het resultaat ervan is te zien op de website Leidse hoogleraren vanaf 1575

Bijdragen zijn welkom

Voor verwezenlijking van onze ambities is geld nodig. Alle giften zijn dus van harte welkom! De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling), zodat giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Giften kunt u overmaken naar rekeningnummer NL70INGB0000115160, ten name van Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit, Leiden, onder vermelding van 'Digitaliseringsproject'.

Geschiedenis

De Historische Commissie voor de Leidse Universiteit is opgericht in 1930. De stichting ondersteunt het Academisch Historisch Museum, dat in 1931 werd geopend, met raad en daad. De eerste tentoonstelling, over de gebouwen van de universiteit, werd door meer dan achthonderd mensen van 20 verschillende nationaliteiten bezocht. Steeds werd door giften in natura en aankopen door de commissie de collectie ten behoeve van het museum uitgebreid. De aankopen werden mogelijk gemaakt door donaties van alumni, medewerkers en studenten.

In 1937 begon mw. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme met het verzamelen van de gegevens van hoogleraren en curatoren vanaf de oprichting van de universiteit in 1575 tot dan. In 1938 was zij klaar met haar onderzoek en werden de kaartenbakken met gegevens aan de commissie geschonken. Dit leidde tot de uitgave van het eerste Album Scholasticum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MCMXL onder auspiciën van de historische commissie.

Contact

Mw. J.C. Kluit, secretaris/penningmeester 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.