Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kernvisie BRUIST door!

‘Aan het einde van een bewogen dag, voel ik me geroepen om iedereen hier aanwezig een duidelijke boodschap mee te geven’, zei Ton Liefaard tijdens de opening van het Rondetafelgesprek van de Kernvisie BRUIST op donderdag 25 mei.

Ton gaf hiermee geluid aan het nieuws dat het faculteitsbestuur zijn taken gaat neerleggen. ‘Die boodschap luidt vooral dat het realiseren van de Kernvisie enorm belangrijk is én blijft voor de faculteit. De afspraken zijn gemaakt, het draagvlak is groot, zowel binnen als buiten de faculteit en het doel en onze ambities zijn duidelijk; we zetten vol in op het samenwerken aan de bachelor van de toekomst.’

Interesse bij het Onderwijsberaad
Voorafgaand aan de Rondetafelbijeenkomst, waren de projectleiders Rachna in ’t Veld en Bastiaan Rijpkema langs geweest bij het Onderwijsberaad. Bij dit overleg met alle vice-decanen Onderwijs en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden was de Kernvisie als ‘special’ opgenomen. De Kernvisie, het traject en het plan van aanpak vielen in goede aarde. Ook omdat bij de andere faculteiten vergelijkbare uitdagingen spelen rondom het toekomstbestendig maken van de opleidingsprogramma’s. Zij volgen met veel interesse de stappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid hierin.

Rondetafelgesprekken
In de namiddag was het tijd voor de Rondetafelgesprekken met de zeven teams die door de taskforce Kernvisie BRUIST worden aangevoerd. Het event in het restaurant van het KOG was georganiseerd voor docenten, vakcoördinatoren, organisatorisch en beleidspersoneel onderwijs en studenten. Achter zeven flipovers met evenredig aantal statafels stonden de teams klaar om met stellingen en dilemma’s rondom hun thema in gesprek te gaan met het publiek. Voorbeelden van stellingen waren: ‘goed onderwijs is interdisciplinair onderwijs,’ ‘activerend onderwijs is de verantwoordelijkheid van de docent’ en ‘verplichte matching biedt de student een realistisch studieperspectief’.

Via Wooclap peilden we de meningen eerst anoniem via de mobiele telefoon. Daarna volgden de gesprekken langs de teams in drie rondes. Na het Rondetafelgesprek liet iedereen nog een gedachte achter in een ‘word cloud’ en konden de droge kelen eindelijk gesmeerd worden met een welverdiende borrel.

De vervolgstappen
De stappen die gemaakt worden binnen het Kernvisie traject verlopen volgens een globale tijdslijn.
De taskforce en de zeven teams werken de thema’s verder uit die voor het collegejaar 24/25 van toepassing zijn. Meer informatie over het tijdspad volgt binnenkort.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.