Logo Universiteit Leiden.

nl en

Samenwerken aan de bachelor van de toekomst

We zijn begonnen! Met de Kernvisie – …de wat? Bij sommigen is de Kernvisie bekend, bij anderen minder. De komende tijd zal de Kernvisie op steeds meer plekken zichtbaar worden in onze faculteit.

Medewerkers en studenten gaan samen aan de slag met de Leidse juridische bacheloropleiding van de toekomst. Die is, ook wat mij betreft, nog steeds heel Leids, maar óók toekomstbestendig. In deze eerste blog leg ik als voorzitter van de Taskforce Kernvisie uit hoe we dat willen gaan doen en waar we vandaan komen. Het motto: Kernvisie bruist. Samenwerken aan de bachelor van de toekomst.

Meer aandacht voor andere disciplines betekent niet het verloochenen van onze positiefrechtelijke kern – de basis van de juridische discipline.

Zomer 2022: collega’s geven advies
In de zomer van 2022 is de adviesgroep Kernvisie met haar advies gekomen. Een brede groep collega’s heeft een visie ontwikkeld voor het Leidse juridische bacheloronderwijs van de toekomst, mét behoud van de sterke kanten van onze bachelor. Een voorbeeld: meer aandacht voor interdisciplinariteit betekent niet het verloochenen van onze positiefrechtelijke kern – de basis van de juridische discipline. En laat ook duidelijk zijn: niet elke individueel lid van de adviesgroep zal elke voorgestelde maatregel onderschrijven. Ook ondergetekende, naast adviesgroeplid ook opleidingsdirecteur bachelor Rechtsgeleerdheid, heeft weleens moeten slikken. Toch is het gelukt om als faculteit zelf tot een samenhangende visie te komen. 

Najaar 2022: raadpleging van de faculteit
De Kernvisie is vervolgens vanaf september tot november 2022 besproken in de faculteit. In afzonderlijke sessies met de besturen van alle instituten (Civiel Recht, Metajuridica, Fiscale en Economische Vakken, Publiekrecht, Strafrecht & Criminologie, met daarin alle afdelingsvoorzitters en instituutscoördinatoren), de faculteitsraad (in een informatie- en vragenbijeenkomst, in de reguliere vergadering, en individueel met FR-studenten en -medewerkers), de wetenschappelijke directeuren (in het WD-overleg), in een brainstorm met studenten en met de gezamenlijke opleidingscommissie (met daarin docenten en studenten). Dat waren boeiende en inspirerende gesprekken. Ook werden er zorgen geuit en aandachtspunten meegegeven, denk aan het beheersbaar houden van werkdruk en het behoud van de sterke ‘merken’ van onze opleiding.

De Kernvisie wijst de richting. Het komt op ons aan die visie samen verder in te vullen en te realiseren.

In november 2022 heeft het faculteitsbestuur besloten de Kernvisie te omarmen. Dat betekent: de richting die de Kernvisie wijst. Het komt op ons aan die visie samen verder in te vullen en te realiseren.

Taskforce en teams
Dat moment is nu. In februari 2023 is de taskforce Kernvisie aan de slag gegaan. Daar heb je misschien wel iets van gemerkt. Nard Willemse, de onmisbare projectsecretaris van de Kernvisie, heeft een groot aantal uitnodigingen de deur uitgedaan. In korte tijd formeerden zeven teams zich met in totaal zo’n 40 medewerkers en studenten. Dat ging soms schoksgewijs – wie, wanneer, in welk team? – maar ze zijn er! Alle teams zijn bovendien al een keer samengekomen.

Die zeven teams vormen de motor van de taskforce. De voorzitters van de teams komen elke maand bij elkaar. Een kernteam met daarin onder meer ikzelf en projectleider Rachna in ’t Veld komt daarnaast elke week bij elkaar om de voortgang te bewaken, de teams te ondersteunen en inhoudelijke discussies voor te bereiden. Voor het hele proces nemen we als faculteit twee tot drie jaar – vernieuwing helpt ons, maar we voeren geen overhaaste veranderingen door.

Vernieuwing helpt ons, maar we voeren geen overhaaste veranderingen door.

Maak kennis
Op deze Kernvisiewebsite kun je kennismaken met de circa 60 medewerkers en studenten die onderdeel uitmaken van de taskforce. Schroom niet ze aan te schieten als je ideeën of vragen hebt. De leden van de taskforce kun je ook aanspreken op de tweewekelijkse walk-ins op donderdag. Na hun vergadering gooit het kernteam dan vanaf 12.00 uur de deuren open voor medewerkers en studenten. De voorzitter van de taskforce is er dan, net als de projectleiding, maar ook de teamvoorzitters sluiten van tijd tot tijd aan. Voor lunch wordt gezorgd. De eerstvolgende is op 30 maart, de locatie wordt nog bekendgemaakt. Daarna vinden de walk-ins steeds in de Global Lounge van het Juridische Café plaats. Alle informatie is te vinden in de agenda van deze website.

Doe en denk mee
Op donderdag 6 april zijn vanaf 16.00 uur alle teamvoorzitters en zoveel mogelijk teamleden te vinden op een themaborrel in het midden van ons restaurant. Het moment om ideeën te delen, vragen te stellen of te helpen blinde vlekken te voorkomen. We stellen een aantal thema’s centraal om de gesprekken te voeden – maar alle onderwerpen zijn welkom. Op 25 mei organiseren we een follow-up: een rondetafelgesprek met de teamvoorzitters, daar kunnen onderwerpen verder uitgediept worden.

Een themaborrel in het midden van ons restaurant om ideeën te delen, vragen te stellen of te helpen blinde vlekken te voorkomen.

Een bestuurlijke kalender met alle momenten waarop de Kernvisie door en met het bestuur besproken wordt – van faculteitsraad en onderwijsbestuur, tot aan het overleg met de wetenschappelijke directeuren van de instituten komt binnenkort op deze website. Geef je ideeën en kanttekeningen mee aan de bestuurders en vertegenwoordigers in deze overleggen.

Ideeën welkom
Vanaf 28 maart zal er bovendien bij de ingang van de faculteit een ouderwetse ideeënbus staan. Suggesties of kritiek kun je er kwijt – je mag het ondertekenen met je contactgegevens; het hoeft niet. En natuurlijk: we zijn ook te mailen op kernvisie@law.leidenuniv.nl.

Ik zie ernaar uit samen onze bachelor vorm te geven!

Bastiaan Rijpkema
Voorzitter Taskforce Kernvisie

Deze website maakt gebruik van cookies.