Logo Universiteit Leiden.

nl en

Green Paper

Welke rol moet de universiteit spelen in de klimaatcrisis?

Leiden University Green Office wilde een 'Green Paper' schrijven over hoe de universiteit een betekenisvolle rol kan spelen bij het in stand houden van een duurzame wereld door middel van onderwijs, onderzoek, sociale impact en haar eigen activiteiten. De 'Green Paper'wordt gratis aangeboden aan docenten, bestuurders, medezeggenschapsorganen en geïnteresseerden. Wij nodigen u van harte uit om zelf eens lekker te lezen!

Korte versie: Dutch / English  

Lange versie: Dutch / English

Leiden University Green Office en Goodrise deden een onderzoek naar maatschappelijke thema's in het onderwijs. We hebben studenten van alle faculteiten gevraagd hun mening te geven over duurzaamheid in hun onderwijs en in hoeverre dit geïntegreerd moet worden, en hoe. Hartelijk dank voor alle 550+ studenten die de enquête hebben ingevuld! Bekijk de samenvatting van de onderzoeksresultaten om te zien wat medestudenten denken van duurzaamheid in hun opleiding/faculteit. De samenvatting van dit onderzoek zal als bijlage bij het Groenboek worden gevoegd omdat de resultaten aansluiten bij onze toekomstvisie op het onderwijs aan de Universiteit Leiden.

LUGO presenteert de Green Paper

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.