Logo Universiteit Leiden.

nl en

Citizen Science Lab

Het Citizen Science Lab brengt wetenschappers, burgers en maatschappelijke partijen samen om via citizen science tot nieuwe inzichten te komen voor de wetenschap én de maatschappij.

Het Lab ondersteunt de verschillende partijen bij het gezamenlijk opzetten van deze projecten. Momenteel wordt er een project opgezet over plastic vervuiling en een project over psychologie. Ook wordt er binnen het internationale project MONOCLE gewerkt aan het meten van waterkwaliteit via een opzetstukje voor je telefoon.

In 2018 waren er drie Citizen Science Lab workshops rondom de thema's luchtvervuiling, archeologie en talen en culturen. Deze workshops organiseerde het Lab samen met het Lorentz Center en andere partners.

Het Lab wordt gecoördineerd door de Universiteit Leiden (Sterrewacht Leiden en Science Communication & Society) en is betrokken bij de Horizon2020 projecten: SciShops en Eu-Citizen.Science.

SciShops

SciShops werkt aan het vergroten van de kennis over 'wetenschapswinkels' door bestaande Europese en internationale 'wetenschapswinkels' te onderzoeken. Het doel is om verschillende stakeholders binnen een gemeenschap te betrekken bij kenniscafés en andere lokale evenementen om zo een idee te krijgen van de voordelen van 'community based' onderzoek.

SciShops consortium in Madrid

EU-Citizen.Science

Het EU-Citizen.Science project ondersteunt de ontwikkeling van citizen science in Europa door een centraal platform te creëren waar men kennis kan delen, actie kan ondernemen en van elkaar kan leren.

EU-Citizen.Science consortium in Berlijn
Deze website maakt gebruik van cookies.