Logo Universiteit Leiden.

nl en

Citizen Science Lab

Het Citizen Science Lab brengt wetenschappers, burgers en maatschappelijke partijen samen om via citizen science tot nieuwe inzichten te komen voor de wetenschap én de maatschappij.

Het Lab ondersteunt de verschillende partijen bij het gezamenlijk opzetten van deze projecten. Zo heeft het lab geholpen bij het opzetten van Plastic Spotter en ondersteunt momenteel het project Psychologielab op Wielen. Ook wordt er binnen het internationale project MONOCLE gewerkt aan het meten van waterkwaliteit via een opzetstukje voor je telefoon.

In 2018 waren er drie Citizen Science Lab workshops rondom de thema's luchtvervuiling, archeologie en talen en culturen. Deze workshops organiseerde het Lab samen met het Lorentz Center en andere partners.

Verder is het Lab bezig met het opzetten van een netwerk voor citizen science in Nederland en is hiervoor betrokken bij het project Eu-Citizen.Science. Eerder was het Lab betrokken bij het Europese project SciShops

Het Lab wordt gecoördineerd door de Universiteit Leiden (Sterrewacht Leiden en Science Communication & Society). 

EU-Citizen.Science

Het EU-Citizen.Science project ondersteunt de ontwikkeling van citizen science in Europa door een centraal platform te creëren waar men kennis kan delen, actie kan ondernemen en van elkaar kan leren. Dit platform is nu te bereiken via www.eu-citizen.science!

EU-Citizen.Science consortium in Berlijn

SciShops

Het project SciShops vergrootte onze kennis over 'wetenschapswinkels' door bestaande Europese en internationale 'wetenschapswinkels' te onderzoeken. Het doel was om verschillende stakeholders binnen een gemeenschap te betrekken bij kenniscafés en andere lokale evenementen om zo een idee te krijgen van de voordelen van 'community based' onderzoek.

SciShops consortium in Madrid
Deze website maakt gebruik van cookies.