Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over SAILS

SAILS is een universiteitsbreed inititatief om samenwerking te bevorderen tussen wetenschappelijke disciplines op gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Word lid!

De SAILS-community is een open, flexibel netwerk dat kennisuitwisseling en interactie wil bewerkstelligen tussen alle Leidse onderzoekers die werken aan AI-gerelateerde onderwerpen. Lid worden van het netwerk is net zo makkelijk als deelnemen aan een SAILS-evenement. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf je dan in op onze (Engelse) mailinglijst.   

Het programma SAILS bouwt op het enthousiasme en de interactie van alle wetenschappers binnen de Universiteit Leiden. Zij gaan onderlinge samenwerkingsverbanden aan en nemen initiatieven om het brede publiek te bereiken. Om het SAILS-netwerk te versterken, hoef je alleen maar actief te zijn, contact op te zoeken met collega’s binnen je eigen faculteit en daarbuiten, nieuwe initiatieven te ondernemen en inspirerende lezingen te geven. SAILS kan je ondersteunen via financiering en door jouw ideeën binnen het netwerk te verspreiden. We doen het samen!

Interdisciplinariteit

Om een centrale rol te blijven spelen in alle ontwikkelingen in het vakgebied AI, is het verrichten van interdisciplinair onderzoek en het geven van interdisciplinair onderwijs essentieel. Dit programma bereikt deze doelen door groei van de uitgebreide kennis van en ervaring met AI binnen de Universiteit Leiden te faciliteren. Bovendien zal de synergie die uit deze samenwerkingen voortvloeit aan de basis staan van nieuwe creativiteit, nieuwe financiering en inspiratie. Het project wil bovendien de mogelijke sociale, politieke, juridische en ethische vraagstukken die AI oproept, adresseren:

  • Hoe kunnen menselijke en kunstmatige intelligentie samenwerken?
  • Welke beslissingen kan AI nemen, en wie is daarvoor verantwoordelijk?
  • Op welke manieren verandert de samenleving door AI, welke nieuwe mogelijkheden ontstaan hierdoor?

De Universiteit Leiden heeft SAILS ondersteund door het creëren van 7 nieuwe leerstoelen, verspreid over verschillende disciplines.

Deze website maakt gebruik van cookies.