Universiteit Leiden

nl en

Science Communication & Society

Stages

Misschien weet je precies wat je wilt doen in de wetenschapscommunicatie. Of misschien kijk je vooral nog rond. Door een stage te lopen kun je ontdekken waar je interesses en talenten liggen.


 

Je kunt je geleerde (onderzoeks)vaardigheden in de praktijk brengen en de nodige ervaring opdoen. Zo vormt een stage een mooie verdieping op SCS Fundamentals. Eventueel is het ook mogelijk om zonder de cursus een stage te lopen op de afdeling.

Type stages

Tijdens je stage kun je je praktische en onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen. Dit kan op drie manieren:

  • In een onderzoeksstage, waarin het volle aantal studiepunten aan onderzoek wordt besteed.
  • In een praktijkstage. Deze dien je aan te vullen met een aparte onderzoeksstage.
  • In een combinatiestage. In deze stage relateer je een onderzoek aan je praktijkonderdeel.

Voorbeelden stages

Type stage Project
Onderzoek Literatuuronderzoek en opstellen adviezen visuele risicocommunicatie (SCS)
Combinatie Maken van audiovisueel instructiemateriaal over sterrenkunde voor kinderen (UNAWE)
Praktijk Stage (schrijftafel) bij het populair-wetenschappelijk maandblad KIJK (KIJK)
Combinatie Ontwikkelen van een e-klas voor 5-havo over organische chemie getiteld ‘Plastic soep’. Bijdrage aan het project BeCool! voor groep 8 van het basisonderwijs (De Praktijk)
Combinatie   Ontwikkeling van visuele zoeksleutel over bloembiologie en in het bijzonder bloemcomplexiteit (SCS)
Onderzoek Content analysis – Measuring quality of patient information directed at children in Dutch hospitals (SCS)
Praktijk Stage schrijven voor Kennislink en ScienceOut (NCWT)
Onderzoek De effecten van sociale media op het draagvlak voor en de betrokkenheid bij natuur in de Nieuwkoopse Plassen en Natuurmonumenten (Natuurmonumenten)
Combinatie Ontwikkelen en evalueren van technische workshops voor de bovenbouw van het vwo (Museon)
Combinatie Evalueren van workshops over een nieuwe tentoonstelling: de Stad van de Toekomst (Museon)
Onderzoek Onderzoek naar de behoefte aan voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden en nierpatiënten met lage gezondheidsvaardigheden (De Nierstichting)
Combinatie Onderzoek naar aanvullende tentoonstellingsgerichte activiteiten georganiseerd door wetenschappelijke musea in Den Haag (Museon)
Praktijk Bijdrage aan een uitzending van ‘Hoe?Zo! op de snijtafel’ bij museum Boerhaave (Hoe?Zo!-radio, NTR)
Praktijk Stage bij tv-redactie BNN voor het programma Proefkonijnen (BNN)

 

Zonder Fundamentals

Kun je de basiscursus SCS Fundamentals niet volgen, maar beschik je aantoonbaar over relevante vaardigheden, dan is het lopen van een stage mogelijk in overleg. Deze uitzondering is er met name voor internationale studenten, die het vak door de Nederlandse voertaal niet kunnen volgen. Dit programma, dat niet geldt als specialisatie, dient minimaal 30 ECTS te beslaan:

  • 3 ECTS voor het onderzoeksvoorstel
  • Minimaal 27 ECTS voor de stage, waarvan minimaal 10 ECTS aan onderzoek