Universiteit Leiden

nl en

Leiden Centre of Data Science

Over

Het Leiden Centre of Data Science (LCDS) is een netwerk van onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, die gebruik maken van innovatieve methodes voor het omgaan met hoeveelheden data. Samenwerking tussen deze onderzoekers leidt tot nieuwe oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke kwesties.

Big data is overal: over de hele wereld wordt er steeds meer data geproduceerd en beschikbaar gemaakt. Hoe kunnen we die transformeren in kennis? Data Science, een snel opkomend vakgebied, vormt het antwoord op deze vraag. Het traint onderzoekers om betekenisvolle patronen te ontdekken in grote hoeveelheden data, en deze om te zetten in bruikbare informatie. Het gebruik van Data Science wordt steeds belangrijker om te kunnen blijven concurreren in de wetenschap. Dat geldt niet alleen in het vakgebied informatica, maar in alle wetenschappelijke disciplines.

Bruggen bouwen

Het Leiden Centre of Data Science brengt onderzoekers uit een breed scala aan wetenschapsgebieden samen. LCDS is een kenniscentrum voor onderzoekers die interesse hebben in het gebruik van innovatieve methoden en technieken bij het verzamelen en analyseren van grote datasets. We bieden de expertise en faciliteiten die nodig zijn voor dit type onderzoek.

Maar LCDS bouwt niet alleen bruggen binnen de academische wereld: veel van onze partners zijn bedrijven en overheidsorganisaties, zoals BMW, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en UN Global Pulse. We hechten veel belang aan deze vormen van samenwerking; het genereren van slimme en innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante problemen is ons belangrijkste doel.

Organisatie

Het Leiden Centre of Data Science is opgericht in 2014, als initiatief van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Board of Directors van LCDS bestaat uit Jaap van den Herik (hoogleraar Informatica en Recht), Jacqueline Meulman (hoogleraar Toegepaste Statistiek) and Joost Kok (hoogleraar Informatica).
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.