Universiteit Leiden

nl en

Leiden Centre of Data Science

Onderzoek

Onderzoek aan het Leiden Centre of Data Science beslaat een breed scala aan onderwerpen en wetenschapsgebieden.

Wat al deze projecten gemeen hebben, is hun gebruik van innovatieve manieren voor het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data. Ons onderzoek is verdeeld over twee categorieën: fundamenteel en toegepast.

Fundamenteel onderzoek

Statistiek en Informatica vormen de basis waar Data Science op rust. In ons fundamentele onderzoek streven we ernaar die basis te versterken. Daarbij ligt onze focus op de volgende gebieden:

Statistiek
Moderne technieken en rekenkracht bieden immense mogelijkheden voor het verzamelen van data. Tegelijkertijd vraagt het analyseren van deze grote datasets om nieuwe statistische methoden, zoals Bayesiaanse statistiek. Aan de Universiteit Leiden wordt belangrijk onderzoek gedaan op dit gebied.

Fysica
In het project HEPGAME combineren we het snelste algebrasysteem ter wereld voor vergelijkingen uit de Hoge Energie Fysica met inzichten uit de Kunstmatige Intelligentie. Het doel van HEPGAME is veel grotere datasets van Hogere Energie Fysica te analyseren dan op dit moment mogelijk is. Hiervoor wordt een nieuw type algoritme gebruikt, afkomstig uit combinatorische zoekprocessen.

HPC voor Data Science & Sterrenkunde
High Performance Computing kan ons helpen het heelal beter te begrijpen. Door het gebruik van supercomputers kunnen sterrenkundigen van de Leidse Sterrewacht zwarte gaten en bewegingen van sterrenstelsels simuleren.
 

Toegepast onderzoek

Data Science wordt veel ingezet in onderzoek dat praktische applicaties heeft. Op dit moment richt ons toegepaste onderzoek zich op de volgende gebieden:

Sport
Sporters streven altijd naar de top. Door hun prestaties te analyseren, assisteren we hen bij het optimaliseren van hun trainingsprogramma’s. Daarnaast voeren we historische analyses uit op het gebied van transfers, om eerlijke marktprijzen te kunnen bepalen. Bij het uitvoeren van deze onderzoeksactiviteiten werken we nauw samen met grote sportteams.

Geesteswetenschappen
In het door NWO en Brill gesubsidieerde project Making Sense of Illustrated Handwritten Archives werken we aan de interpretatie van 19e-eeuwse handgeschreven archieven. Daarbij maken we dit culturele erfgoed beschikbaar, zowel voor historici als voor een breder publiek. In dit project werken we aan het verbeteren van de laatste technieken op het gebied van handschriftherkenning en combineren we informatie uit de archieven met bestaande taxonomische informatie.  

Biodiversiteit
Samen met het Naturalis Biodiversity Center werken we aan programma’s op het gebied van biodiversiteit. We onderzoeken manieren om data van verschillende bronnen te combineren en bedenken innovatieve methodes om data te verzamelen. Dit onderzoek is toegespitst op beschermde diersoorten in Afrika.

Politie
De politie heft vaak te maken met versnipperde data die verspreid is over veel verschillende databases. Wij werken samen met de Nationale Politie in een onderzoek naar hoe technieken van data science gebruikt kunnen worden om al deze data te combineren. Het doel hiervan is handhaving slimmer en efficiënter te maken.

E-medicine
Recent werk van experts op het gebied van data science heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bedwingen van de ebola-uitbraak van 2014. Daarbij is gebleken dat een geïntegreerde benadering, waarbij data science wordt ingezet, vele levens kan redden. LCDS werkt samen met internationale organisaties en epidemiologen in ziekenhuizen, om uit te vinden hoe data science kan worden ingezet om besluitvorming op dit gebied te verbeteren. 

Data Science Onderzoeksprogramma

Het Data Science Onderzoeksprogramma van de Universiteit Leiden brengt data science samen met alle andere academische velden. Zo maakt het programma de vele unieke datacollecties van de universiteit beschikbaar.
Meer informatie en vacatures

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.