Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Informatica

Ada Lovelace lezingenserie

De Ada Lovelace Distinguished Lecture Serie brengt uitmuntende computerwetenschappers vanuit de hele wereld naar de Universiteit Leiden. De sprekers delen hun interessante ideeën en resultaten vanuit de voorhoede van de informatica.

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) organiseert ongeveer twee keer per jaar een Ada Lovelace Lecture. Naast informatica-onderzoekers, alumni en informaticastudenten is iedereen met een interesse in het vakgebied van harte welkom bij de Ada Lovelace Lectures. De lezingen zullen worden aangekondigd via de nieuwe e-maillijst LIACS Talks, samen met andere lezingen. We nodigen u uit om u aan te melden voor deze lijst.

Eerstvolgende Ada Lovelace Lecture

  • Prof. Carme Torras van Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC) te Barcelona houdt een Ada Lovelace Lecture met als titel Social Robots: Research Challenges and Ethical Issues. Datum nog te bepalen.

Eerdere Ada Lovelace Lectures

Ada Lovelace, visionair in advanced computing

Augusta Ada King-Noel, Gravin van Lovelace (1815–1852) was een Engelse wiskundige en schrijfster. Meer dan een eeuw voordat de eerste universele computers werden gebouwd, bestudeerde Ada het ontwerp van Charles Babbage van een mechanische computer voor algemene doeleinden, de Analytische Machine. Als eerste realiseerde zij zich dat zo'n machine toepassingen had voor wiskundige berekeningen en ontwierp het eerste algoritme dat door het apparaat zou moeten kunnen gebruiken. Als gevolg daarvan wordt ze vaak gezien als de eerste die de volledige potentie herkende van een "computing machine" en als de eerste computerprogrammeur. 

Sterk getraind in de wiskunde vanaf een jonge leeftijd, geloofde Ada dat intuïtie en verbeeldingskracht essentieel waren om wiskundige en wetenschappelijke concepten toe te passen. Ze had ook een primaire interesse in het onderzoeken hoe individuen en de maatschappij zich verhouden tot technologie als een middel tot samenwerking.

De LIACS Distinguished Lecture Series is vernoemd naar Ada in erkenning van de vele manieren waarop haar denken en inzichten hun schaduw vooruit wierpen op onze huidige tijd van advanced computation.