Universiteit Leiden

nl en

Informatica & AI

Theory

De basis van de informatica ligt in de wiskunde. Het zijn dan ook informatici én wiskundigen die zich bij LIACS bezighouden met theoretisch onderzoek. We proberen fundamentele eigenschappen van specifieke rekenkundige problemen steeds beter te begrijpen.

Nieuwe en correcte algoritmen

Regelmatig resulteert ons werk in nieuwe, snellere algoritmen. Hun brede toepasbaarheid leidt direct tot vooruitgang in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, industrie en de biotechnologie. Om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen in toepassingen die echt niet mogen falen, zoals de automatische piloot in een vliegtuig en de controlekamer van een energiecentrale, bestuderen wij ook de correctheid van software en algoritmen. Door algoritmen te maken die andere algoritmen controleren,  sluiten we schadelijke bugs uit die met alleen tests wellicht nooit aan het licht zouden zijn gekomen.

Concurrency

Een onderwerp waar we bij LIACS aan werken is concurrency. In een modern informatiesysteem zijn vaak vele componenten gelijktijdig actief, wat leidt tot een grote variëteit aan gecompliceerde interacties. Het doel van ons onderzoek naar concurrency is om deze interacties te modelleren en hun effect op het globale systeem te voorspellen. In samenwerking met biologen bijvoorbeeld, modelleren we de vele processen in levende cellen. Daarmee wordt het mogelijk om te voorspellen hoe een cel zal reageren op een stof van buiten, zoals een medicijn, zonder een in vitro experiment uit te voeren.

Coinductie

We doen ook onderzoek aan coinductie. Coinductie is een relatief nieuwe wiskundige techniek om circulaire wiskundige structuren te beschrijven. Door hun circulariteit kunnen deze structuren oneindige systemen bevatten, vergelijkbaar met het 'Droste-effect'. Daarom kan coinductie dienen als een abstractie van meerdere realtime- en probabilistische systemen, zodat we in een keer eigenschappen over al deze systemen kunnen bewijzen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.