Universiteit Leiden

nl en

Toegekende subsidies

Young Academy Leiden has granted its first number of Interdisciplinary Activity Grants.

De Young Academy Leiden heeft een eerste aantal subsidies toegekend. De subsidiecommissie was zeer gelukkig met de interessante voorstellen die ze ontving. Hieronder leest u er meer over. Heeft u zelf een goed idee voor een interdisciplinaire activiteit? De call staat nog steeds open.

Deelname aan het interdisciplinaire ParkinsonNet-congres

Marit Ruitenberg, PhD
Health, Medical, and Neuropsychology Unit, Leiden University

De Young Academy Leiden subsidieert voor een deel de deelname van dr. Ruitenberg aan het interdisciplinaire congres van ParkinsonNet. Op dit symposium komen gezondheidszorgprofessionals op het gebied van neuro(psycho)logie, biologie, farmacologie, en spraak- en taalpathologie bijeen om tot een beter begrip van het veelzijdige karakter van de ziekte van Parkinson. Vooral doordat het berekking heeft op welzijn, valt het ParkinsonNet-congres samen met het Next 444-thema Duurzaamheid.

Sessie tijdens de Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference

Alex Brandsen, MSc
Wouter Verschoof-van der Vaart, MA
Faculty of Archaeology

Alex and Wouter gaan een sessie organiseren voor de aanstaande Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, deels gefinancierd door de Young Academy Leiden. Deze conferentie richt zich met name op machine learning en big data, op het snijvlakvan archeologie en computerwetenschap, en heeft een directe relatie met het thema Data & Technoloie van Next444.

Interdisciplinaire conferentie The Reproducibility Hackathon

Daniela Gawehns
Leiden Institute for Advanced Computer Science, Leiden University

Linda Nab
Department of Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center

Paloma Rojas-Saunero
Department of Epidemiology, Erasmus Medical Center

Ricarda Proppert
Institute of Psychology, Leiden University

Deze groep, bestaande uit jonge vrouwelijke wetenschappers die aan het begin van hun carrière staan, met achtergronden in psychologie, datawetenschap en epidemiologie, organisieert een interdiscplinaire conferentie met de titel The Reproducibility Hackathon (ReproHack NL), die zich richt op mogelijke oplossingen voor reproduceerbaarheidsvraagstukken. Het niet kunnen reproduceren van uitkomsten, hetzij door ontbreken van toegang tot programmeercode of gegevens, of door verschillende programmeerpraktijken, heeft vérgaande gevolgen voor wetenschappelijke projecten. Deze conferentie raakt aan het thema Data & Technologie van Next 444.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie