Universiteit Leiden

nl en

Call for proposals

We geven voorrang aan projecten die te maken hebben met de drie thema's die Young Academy Leiden in het kader van Universiteit Leiden 444 heeft vastgesteld als uitermate belangrijk voor de volgende 444 jaar.

 • Data & Technologie
  Dit thema omvat alle aspecten van big data, kunstmatige intelligentie en transformaties van de werkplek. 
    
 • Duurzaamheid
  Dit moet begrepen worden in de brede zin van het woord. Te denken valt aan klimaatverandering, wereldwijde armoede en welzijn.
     
 • Gelijkheid, Eerlijkheid & Rechtvaardigheid
  Dit thema behandelt economische, sociale en genderongelijkheid en daarnaast ook aspecten die raken aan eerlijke behandeling en rechtvaardigheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie