Universiteit Leiden

nl en

Next444

Ons project Next444 richt zich op de toekomst van interdisciplinair onderzoek binnen de Universiteit Leiden.

In het jaar waarin de Universiteit Leiden haar 444-jarig bestaan viert, kijkt de Young Academy Leiden vooruit naar de toekomst en identificeert ze drie belangrijke thema’s die veel impact hebben in de huidige maatschappij en hoogstwaarschijnlijk bepalend zullen zijn voor wetenschappelijk onderzoek in de toekomst.

Data & Technologie

Dit thema omvat alle aspecten van big data, kunstmatige intelligentie en transformaties van de werkplek.

Duurzaamheid

Dit moet begrepen worden in de brede zin van het woord. Te denken valt aan klimaatverandering, wereldwijde armoede en welzijn.

Gelijkheid, Eerlijkheid & Rechtvaardigheid

Dit thema behandelt economische, sociale en genderongelijkheid en daarnaast ook aspecten die raken aan eerlijke behandeling en rechtvaardigheid.

Er zijn meerdere activiteiten en initiatieven gerelateerd aan ons Next444-project, waaronder onze deelname aan de Nacht van Ontdekkingen en het in het leven roepen van Interdisciplinary Activity Grants.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie