Universiteit Leiden

nl en

Wetenschaps- en onderwijsbeleid

De Young Academy Leiden reflecteert op het huidige wetenschaps- en onderwijsbeleid binnen de Universiteit Leiden en daarbuiten. Wij geven advies en input over zaken die belangrijk zijn voor de wetenschap.

We bespreken de belangrijkste kwesties die betrekking hebben op huidige en toekomstige beleidsbeslissingen, waarbij we vooral kijken naar de mate waarin ze invloed hebben op de volgende generatie academici. Denk hierbij aan internationalisering van studenten en medewerkers, toenemende werkdruk, wegen waarlangs jonge onderzoekers hun carrière kunnen ontwikkelen, financiering van hoger onderwijs, inclusief het effect van bezuinigingen en het onderzoeksbekostigingsmodel, en de verwevenheid van onderzoek en onderwijs. 

Wij zijn jonge onderzoekers die deelnemen aan de dagelijkse onderzoekspraktijk, we vertegenwoordigen een breed scala aan disciplines en putten uit een gevarieerd palet van ervaringen en voorkeuren. Ons doel is om in beleidszaken een constructieve onafhankelijke stem te laten horen, en oog te hebben voor zowel huidige als langetermijnontwikkelingen. We publiceren position papers en verklaringen waarin we uitdrukking geven aan onze opvattingen over beleidskwesties en de waarden waarop die gebaseerd zouden moeten zijn. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met andere belangengroepen en beleidsmakers, binnen en buiten de universiteit, om zo van elkaar te leren en onze standpunten over het voetlicht te brengen.

Coördinatoren: Martin Lipman & Joris Larik 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie