Universiteit Leiden

nl en

Outreach

De Young Academy Leiden gelooft dat onderzoeksresultaten waar mogelijk moeten bijdragen aan de maatschappij. Ons doel is daarom om interactie tussen onderzoekers en samenleving te stimuleren. 

In de eerste plaats participeren we in bestaande initiatieven (bijvoorbeeld de Nacht van Ontdekkingen) en organiseren we zelf evenementen die (jonge) wetenschappers de mogelijkheid geven om hun onderzoeksresultaten op het grote publiek over te brengen.

Daarnaast verbinden we jonge onderzoekers met bestaande initiatieven en expertise op het gebied van outreach binnen de Universiteit Leiden. Dat doen we door een overzicht te geven van bestaande initiatieven die voor onderzoekers als inspiratiebron kunnen dienen. Bovendien laat zo'n overzicht zien waar hiaten liggen (bijv. de behoefte aan een specifieke cursus), wat dient als input voor de initiatieven die onze werkgroep gaat ontplooien. We zijn de verbindende schakel tussen jonge onderzoekers enerzijds en outreachactiviteiten en -trainingen anderzijds.

Ten derde bespreken we in overleg met de werkgroep wetenschaps- en onderwijsbeleid hoe we ervoor kunnen zorgen dat kennisbenutting net zoveel waardering krijgt als de meer traditionele wetenschappelijke output, zoals wetenschappelijke artikelen.

Coördinator: Anouk Goemans

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie