Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Universitair Docent vroegmoderne/moderne geschiedenis met bijzondere expertise in Digital History/AI

Vacaturenr.
14819
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,8
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
30 april 2024
Sluitingsdatum
26 mei 2024 Solliciteer vandaag

Solliciteer direct

Het Instituut voor Geschiedenis zoekt een


Universitair Docent vroegmoderne/moderne geschiedenis met bijzondere expertise in Digital History/AI (0,8 fte)


Startdatum 1 augustus 2024

Omschrijving
Het Instituut voor Geschiedenis wil zijn wetenschappelijke staf uitbreiden met de aanstelling van een Universitair Docent met onderwijs- en onderzoeksexpertise in Digital Humanities en AI op het gebied van de vroegmoderne en moderne geschiedenis. De docent zal onderdeel uitmaken van de sectie Nederlandse Geschiedenis, maar zal onderwijs bieden in verschillende onderdelen van de BA- en MA-opleidingen Geschiedenis.


Werkzaamheden

 • Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van vroegmoderne en moderne geschiedenis in de BA en MA programma’s van de opleiding Geschiedenis;
 • Het verankeren van Digital History in de BA en MA opleidingsprogramma’s;
 • Het ontwikkelen van onderzoeksexpertise op het gebied van Digital History en AI;
 • Het verrichten van onderzoek op het gebied van een van de onderzoeksspecialisaties: ‘Medieval and Early Modern History: Europe in its Global Context’; ‘Colonial and Global History’; ‘Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present’;
 • Co-supervisie van promotieonderzoek op basis van eigen onderzoekservaring;
 • Het delen van onderzoeksresultaten buiten de academische wereld;
 • Actieve werving van onderzoeks- en/of onderwijssubsidies bij nationale en internationale fondsen;
 • Administratieve taken, waaronder het vervullen van een rol in de diverse onderwijs- en examencommissies;
 • Aanwezigheid in Leiden gedurende het studiejaar.


Selectiecriteria

 • Je bent een gepromoveerd historicus met uitgesproken vaardigheden op het terrein van Digital History en AI, die beschikt over een publicatielijst passend bij het stadium van je academische loopbaan;
 • Je bent een gedreven docent met duidelijke ideeën over onderwijsmethoden, en bent bereid en in staat om de hoofdlijnen van de vroegmoderne en moderne geschiedenis te onderwijzen;
 • Je hebt aangetoond over geavanceerde kennis en ontwerp-/programmeercapaciteiten op het gebied van Digital History en/of AI te beschikken, en hebt deze met succes toegepast in onderwijs en onderzoek;
 • Je hebt het vermogen om onderzoeks- en onderwijssubsidies te verwerven, passend bij het stadium van je academische loopbaan;
 • Je bent een wetenschapper met een sterk academisch netwerk en samenwerkingsverbanden, in het bijzonder op het gebied van Digital History en AI;
 • Je hebt affiniteit met en vermogen tot teamwork en collegialiteit in een interculturele werkomgeving;
 • Je bent bereid een actieve bijdrage te leveren aan de setting van het Instituut voor Geschiedenis;
 • Je beheerst zowel het Engels als het Nederlands uitstekend en bent in staat om in deze talen onderwijs te bieden.

Bij aanstelling dien je, als je nog geen Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of het equivalent daarvan hebt, bereid te zijn deze te behalen binnen twee jaar.

Over onze organisatie
De Universiteit Leiden heeft sinds haar oprichting in 1575 een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van excellent onderwijs en onderzoek. Met ruim 800 medewerkers verzorgt de Faculteit der Geesteswetenschappen 26 bachelor- en 27 masteropleidingen voor ruim 7200 studenten op locaties in de historische binnenstad van Leiden en in Den Haag.


Het Instituut voor Geschiedenis is de thuisbasis van een levendige gemeenschap van onderzoekers en docenten. Alle onderzoekers van het Instituut voor Geschiedenis zijn verbonden aan een van de zes onderzoeksspecialisaties: The Unification of the Mediterranean World (400 BC – 400 AD), Medieval and Early Modern History: Europe in its Global Context, Political Culture and National Identities, Colonial and Global History, Cities, Migration and Global Interdependence and History and International Studies. Meer informatie staat op onze Engelstalige website: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-history


Diversiteit en Inclusie
Het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden hecht veel waarde aan diversiteit en zoekt kandidaten die bijdragen aan een werkomgeving waarin studenten en medewerkers van alle identiteiten en achtergronden zich gesteund voelen. We moedigen personen met een ondervertegenwoordigde en/of gemarginaliseerde achtergrond ten zeerste aan om te solliciteren.


Wij bieden
Aanstelling (0,8 fte) vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van anderhalf jaar (1 augustus 2024 t/m 31 januari 2026) met uitzicht op een vast dienstverband na positieve evaluatie. De functie komt overeen met de functie van Universitair Docent in het Universitair Systeem van Functieprofielen (UFO). Het salaris bedraagt bij een voltijdsaanstelling, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3877 (schaal 10-4) tot maximaal € 6737 (schaal 12).

Afhankelijk van de kwalificaties, zoals gespecificeerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen, met name ten aanzien van de certificering van onderwijsvaardigheden en het aantal jaren relevante werkervaring, kan de te benoemen kandidaat starten in de passende trede in schaal 10, 11 of 12.


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Voor internationale echtgenoten hebben wij een duaal carrièreprogramma opgezet. Kandidaten van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een aanzienlijk belastingvoordeel. Meer op https://www.universiteitleiden.nl/en/working-at/job-application-procedure-and-employment-conditions


Informatie
Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Prof. dr. Henk te Velde (h.te.velde@hum.leidenuniv.nl) of Prof. dr. Michiel van Groesen (m.van.groesen@hum.leidenuniv.nl)

Sollicitaties
Sollicitaties, in Engels of Nederlands, kunnen worden ingediend via de blauwe knop in onze sollicitatiesysteem. Uw sollicitatie dient te bestaan uit

 • Een curriculum vitae (onderwijs- en arbeidsverleden, publicaties, taalvaardigheden, uitgenodigde lezingen en presentaties, en gegeven cursussen);
 • Een motivatiebrief;
 • Een onderzoeksstrategie die persoonlijke thema’s verbindt met de Leidse setting, waaronder Digital History en/of AI, en plannen schetst voor subsidieaanvragen (max. 1000 woorden);
 • Een voorbeeld van een collegebeschrijving voor een cursus op gevorderd BA-niveau, inclusief relevante componenten op het gebied van digital history;
 • Naam, functie en contactgegevens van twee referenten (brieven zijn in deze fase niet nodig);
 • Twee recente cursusevaluaties;
 • Een gepubliceerd artikel of hoofdstuk in een boek.

De deadline voor sollicitaties is 26 mei 2024. Gesprekken en mock lectures (online of op de campus) vinden plaats in de tweede helft van juni.

Solliciteer direct

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.