Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Postdoctoraal onderzoeker experimentele taalkunde/fonetiek

Vacaturenr.
14591
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
20 februari 2024
Sluitingsdatum
12 maart 2024 Vacature gesloten

Vacaturenummer: 14591

Postdoctoraal onderzoeker experimentele taalkunde/fonetiek
Omvang: 1 FTE, duur: 3 jaar

De Faculteit Geesteswetenschappen, Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) is op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker op het gebied van beurtwisseling en intonatie voor het NWO-project ‘Wie is er aan de beurt? De rol van spraakmelodie bij beurtwisselingen in het Nederlands’.

Projectbeschrijving
Als mensen met elkaar praten wisselen sprekers elkaar soepel af, met gemiddeld zeer korte tussenliggende pauzes. Gesprekspartners moeten daarom steeds vooruit plannen wat ze willen zeggen en wanneer ze de beurt kunnen overnemen. Spraakmelodie speelt hier hoogstwaarschijnlijk een rol bij, maar onduidelijk is welke precies. Vraagintonatie is bijvoorbeeld goed hoorbaar op de laatste lettergreep van een uiting, maar dat lijkt te laat voor de beurtplanning van de huidige luisteraar. In dit onderzoek wordt via corpusanalyse en gemanipuleerde dialoog onderzocht of en hoe uitingsfinale spraakmelodie gebruikt wordt in het beurtwisselingssysteem van het Nederlands.

De werkzaamheden

 • Aanvullende annotatie van een corpus dialogen, statistische analyse van de resultaten
 • Opzetten en uitvoeren van experimenteel onderzoek met avatars en eye-tracking, statistische analyse van de resultaten
 • Onderzoeksresultaten presenteren op internationale prosodische conferenties
 • Papers publiceren in internationale peer-reviewed tijdschriften
 • Samenwerken met de onderzoeksassistent en projectleider

Selectiecriteria
vereist

 • Promotie op het gebied van de experimentele taalkunde of fonetiek
 • Nederlands als moedertaal
 • Kennis van prosodie, met name zinsmelodie (intonatie) van het Nederlands
 • Ervaring met experimenteel onderzoek (waaronder het softwarepakket Praat en geavanceerde statistische analyse)

gewenst

 • Kennis van het beurtwisselingssysteem
 • Kennis van de pragmatiek van dialogen, informatiestructuur en ‘discourse structure’
 • Ervaring met eye-tracking
 • Ervaring met ToDI (intonatietranscriptie van het Nederlands)

Onze faculteit / instituut
De Universiteit Leiden heeft sinds haar oprichting in 1575 een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van excellent onderwijs en onderzoek. Met ruim 800 medewerkers verzorgt de Faculteit der Geesteswetenschappen 26 bachelor- en 27 masteropleidingen voor ruim 7200 studenten op locaties in de historische binnenstad van Leiden en in Den Haag.

Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) is één van de zeven instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het LUCL omvat het taalkundig onderzoek en onderwijs binnen de Universiteit Leiden, en is tevens verantwoordelijk voor het Academisch Talencentrum. Het LUCL heeft ongeveer 120 medewerkers.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 3 jaar (eerst een contract van 12 maanden met een verlenging van 24 maanden na een positieve beoordeling van capaciteiten en compatibiliteit) per 1 oktober 2023 of zo snel mogelijk daarna. Het salaris bedraagt € 4.332,- (schaal 11, trede 0), tot maximaal € 4.640,- (schaal 11, trede 2), in overeenstemming met de CAO voor Nederlandse Universiteiten en evenredig met kwalificaties en ervaring. Afhankelijk van de kwalificaties kan gestart worden op de passende trede in schaal 10 totdat voldaan wordt aan de vereisten voor schaal 11 zoals aangegeven door de Faculteit Geesteswetenschappen, met name wat betreft het aantal jaren relevante werkervaring. Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

De Universiteit Leiden heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een arbeidsvoorwaardenkeuzemodel, een eindejaarsuitkering (8,3%) en vakantietoeslag (8%). Informatie hierover kun je nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit samen met inclusie de drijvende kracht is achter creativiteit en innovatieve ideeën. Wij streven er daarom naar een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gesterkt voelt om op het werk authentiek en volledig zichzelf te kunnen zijn.

Informatie
Voor specifieke informatie over het project kunt u contact opnemen met Dr. J. Caspers, e-mail j.caspers@hum.leidenuniv.nl.
Voor praktische zaken wendt u zich tot Maarit van Gammeren, e-mail m.s.k.van.gammeren@hum.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Sollicitaties verwelkomen wij graag via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button op deze pagina. Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 12 maart 2024 ingezonden worden. Graag de volgende documenten bij de sollicitatie voegen:

 • Motivatiebrief met gewenste startdatum (zo snel mogelijk en uiterlijk 1 mei 2024).
 • Gedetailleerd CV.
 • Maximaal drie representatieve publicaties.
 • Referenties: namen en e-mailadressen van drie personen met wie we contact mogen opnemen voor nadere informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.