Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Universitair Docent (UD) Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd (0.8 - 1.0 fte)

Vacaturenr.
14453
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,8-1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
9 januari 2024
Sluitingsdatum
20 februari 2024 Vacature gesloten

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) nodigt kandidaten uit te solliciteren voor een

Universitair Docent (UD) Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd (0.8 – 1.0 fte), startdatum 1 augustus 2024

Vacaturenummer: 14453

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is op zoek naar een Universitair Docent (UD) in de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. De succesvolle kandidaat zal onderzoek doen en cursussen geven in verschillende BA- en MA-programma’s, zoals de BA Kunstgeschiedenis en Arts, Media & Society en de MA Arts and Culture.

De taken

 • Je ontwikkelt, verzorgt en coördineert cursussen op het gebied van de vroegmoderne kunstgeschiedenis en kunsthistorische methodes zoals visuele analyse en iconografie op verschillende niveaus, in de BA Kunstgeschiedenis en Arts, Media & Society, de MA Arts and Culture en aanverwante programma’s. De voertaal is Nederlands of Engels;
 • Je begeleidt BA- en (Res)MA-scripties en stages in het Nederlands en Engels;
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwing, ook binnen de digital humanities, vanuit de digitale kennis en vaardigheden die relevant zijn voor de kunstgeschiedenis en je eigen onderzoeksgebied;
 • Je helpt bij het werven van studenten door bij te dragen aan open dagen, oriëntatie- en informatiesessies;
 • Je verricht onderzoek op basis van een individueel onderzoeksplan dat aansluit bij een van de onderzoeksprogramma’s van LUCAS, met name op het gebied van vroegmoderne kunstgeschiedenis, en presenteert de resultaten in de vorm van publicaties, presentaties op conferenties en andere manieren – aan academische, professionele en maatschappelijke partners en een breder publiek;
 • Je verwerft onderzoeksfinanciering in nationale en internationale subsidieprogramma’s (NWO, ERC, Horizon Europe etc.);
 • Je begeleidt promovendi (als co-promotor);
 • Je vervult bestuurs- en organisatietaken binnen de BA- en MA-programma’s waarin je lesgeeft, binnen het instituut LUCAS en de Faculteit Geesteswetenschappen;
 • Je neemt actief deel aan, en draagt bij aan, de academische gemeenschap van het instituut;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een (inter)nationaal netwerk binnen de academische wereld en in het beroepsveld.

Jouw profiel

 • Je bent gepromoveerd in de kunstgeschiedenis, met een specialisatie in de vroegmoderne tijd;
 • Je brengt expertise mee op het gebied van kunshistorische methodes zoals visuele analyse en iconografie en Digital Humanities;
 • Je bent op de hoogte van en draagt bij aan actuele thematiek, debatten en innovatieve methodes binnen het vakgebied;
 • Je bent een innovatieve en inspirerende docent, met een inclusieve benadering van onderwijs, ervaring in lesgeven buiten je onderzoeksfocus en een sterke betrokkenheid bij het lesgeven aan een diverse gemeenschap van BA- en (onderzoeks)MA-studenten;
 • Je bent bereid en in staat om binnen twee jaar te voldoen aan de eisen voor een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) als je nog geen Nederlandse universitaire onderwijsbevoegdheid hebt;
 • Je kunt bijdragen aan het onderzoeksprofiel van LUCAS en hebt affiniteit met de doelen, waarden en strategie van het instituut;
 • Je beschikt over aantoonbaar goed gewaardeerde onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een lijst van publicaties (met name internationale peer-reviewed publicaties en/of monografieën) en toegekende prijzen of subsidies;
 • Je hebt ervaring met het verwerven van onderzoeks- of onderwijsprijzen/subsidies;
 • Je beschikt over digitale kennis en vaardigheden relevant voor het vakgebied;
 • Je communiceert duidelijk en bent een teamspeler, die enthousiast is om over disciplinaire grenzen heen samen te werken, zowel in onderwijs als onderzoek;
 • Je beschikt over de competenties conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren, resultaatgerichtheid en organisatiesensitiviteit;
 • Je beheerst de Nederlandse taal als moedertaal en de Engelse taal op near-native niveau;
 • Je woont en bent officieel geregistreerd in Nederland of bent bereid te verhuizen bij aanvang van de functie.

Over ons
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons motto Bij ons leer je de wereld kennen brengen we dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Onze academische gemeenschappen zijn georganiseerd in zeven instituten die zich bevinden in Leiden, Den Haag en Marokko. Met zeker 1000 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 26 bacheloropleidingen voor ruim 8.000 studenten.

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is een internationaal, interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het instituut herbergt academische disciplines en vakgebieden waarin de relatie tussen kunst, populaire cultuur en de samenleving wordt bestudeerd. Onze leden onderzoeken de culturele productie in de loop van twee millennia, van de klassieke oudheid tot onze hedendaagse wereld, en geven les in programma’s variërend van klassieke talen en boekgeschiedenis tot moderne literatuur, international studies en kunstgeschiedenis. Gesterkt door onze diversiteit bevinden LUCAS-leden zich in een unieke positie om het brede concept van de kunsten te bestuderen, met zijn snel veranderende ideeën, esthetica en theorieën over culturele productie. Door middel van onderzoek, onderwijs en outreach wil het instituut ons begrip verdiepen, zowel binnen als buiten de academische wereld, van de cognitieve, historische, culturele, creatieve en sociale aspecten van het menselijk leven.
Als academische gemeenschap streven we ernaar om een open en inclusieve sfeer te creëren, waarbij we iedereen stimuleren om mee te doen en bij te dragen en we wetenschappers van verschillende vakgebieden en achtergronden met elkaar in contact brengen.

Wij bieden
Wij bieden een aanstelling van 0.8 fte tot 1.0 fte (30,4 tot 38 uur/week); de exacte omvang is afhankelijk van de onderwijsbehoefte en wordt nog nader vastgesteld. Je krijgt een dienstverband als Universitair Docent (UD), in eerste instantie voor 1,5 jaar, met de mogelijkheid tot omzetting naar een vaste aanstelling, afhankelijk van financiering, behoefte en prestaties. De aanstelling zal bestaan uit 75% onderwijs, bestuur en ontwikkeling en 25% onderzoek. Het salaris is conform de CAO Nederlandse universiteiten en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Het bruto maandsalaris is € 4.332,- (schaal 11) tot € 6.737,- (schaal 12) bij een fulltime aanstelling. Afhankelijk van de ervaring kan de kandidaat eerst geplaatst worden in aanloopschaal 10 totdat volledig voldaan is aan de eisen voor schaal 11 zoals aangegeven door de Faculteit der Geesteswetenschappen, met name wat betreft het aantal ervaringsjaren.

De Universiteit Leiden biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met extra vakantie- (8%) en eindejaarsuitkeringen (8,3%), opleiding en loopbaanontwikkeling en sabbatical leave. Ons individuele keuzemodel geeft je enige vrijheid om je eigen pakket voorwaarden samen te stellen.

BKO
De Universiteit Leiden eist dat onderwijspersoneel de Universitaire Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) behaalt. Als de succesvolle kandidaat deze kwalificatie of het equivalent ervan nog niet heeft, moet die bereid zijn deze kwalificatie binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en hun volledige potentieel te ontwikkelen. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Hoogwaardig onderwijs en onderzoek is inclusief.

Expertise digitale geesteswetenschappen
We zoeken in het bijzonder kandidaten die beschikken over de digitale kennis en vaardigheden die relevant zijn voor hun onderzoeksgebied en die in staat zijn die kennis en vaardigheden te doceren.

Informatie
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de opleidingsvoorzitter van Kunstgeschiedenis, prof. dr. Stijn Bussels (s.p.m.bussels@hum.leidenuniv.nl). Vragen over de procedure kun je stellen aan Marjolijn Goos (im-lucas@hum.leidenuniv.nl), coördinator bedrijfsvoering. Informatie over LUCAS is te vinden op https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen/centre-for-the-arts-in-society.

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie indienen via het online sollicitatiesysteem, via de blauwe knop op deze pagina, uiterlijk 20 februari 23:59. Sollicitaties per e-mail worden niet in behandeling genomen. Je sollicitatie dient het volgende te bevatten (in één pdf-document met je naam):

 • Een motivatiebrief met een bespreking van je huidige wetenschappelijke kennis, toekomstige onderzoeksplannen en visie op lesgeven (max. 2 A4);
 • Een CV met onderwijs- en arbeidsverleden, publicaties, gegeven cursussen en taalvaardigheid;
 • Een schets van je onderzoeksplannen voor de komende jaren, met duidelijke mogelijkheden voor subsidieaanvragen (max. 2 A4);
 • Recente onderwijsevaluaties;
 • Namen, functies en e-mailadressen van twee referenten (geen referentiebrieven); vermeld deze op je cv in plaats van ze apart in te vullen in het systeem.

Op 9 april vinden de sollicitatiegesprekken en de proefcolleges plaats. De beoogde startdatum is 1 augustus 2024.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.