Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur NINO

Vacaturenr.
14154
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,4
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
10 oktober 2023
Sluitingsdatum
20 november 2023 Vacature gesloten

Vacaturetitel: Directeur NINO
Het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) is op zoek naar een:

Directeur (0,40 fte)
Vacaturenummer: 14154

Doel van de functie
Zorgdragen voor de ontwikkeling, uitvoering en kwaliteit van de activiteiten van het onderzoekscentrum, in overleg met betreffende partners binnen de Universiteit Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden en de Stichting NINO, teneinde een optimale uitvoering van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op het onderzoeksterrein van het oude Nabije Oosten te garanderen.

De wetenschappelijk directeur wordt voor vijf jaar benoemd.

De directeur rapporteert rechtstreeks aan de decaan van de faculteit Geesteswetenschappen.

Verantwoordelijkheden

 • Leidinggeven aan het personeel van het onderzoekscentrum (o.a. secretaris, postdoc fellows en studentassistenten);
 • Zorgdragen voor de organisatie, uitvoering en kwaliteit van het onderzoek en de activiteiten georganiseerd door het centrum;
 • Verantwoordelijk voor planvorming, uitvoering en evaluatie met betrekking tot een meerjaren visiedocument of onderzoeksplan; begroting en personeelsplanning;
 • Doen van strategische voorstellen over het onderzoeksbeleid van het centrum;
 • Actief deelnemen aan het bestuurlijk overleg tussen de faculteit en de partners van het onderzoekscentrum;
 • Bevorderen van de samenwerking tussen het centrum en instituten binnen en buiten de Universiteit Leiden, die actief zijn op hetzelfde terrein;
 • Samenwerken met de Middle Eastern Library en de Bijzondere Collecties (onderdelen UBL), en met de stichting NINO; toezien op de integratie van de NINO-bibliotheek en -collecties in UBL.
 • Coördinatie van NINO-publicaties en de betreffende redacties;
 • Verantwoordelijk voor ‘earning power’ en een efficiënte bedrijfsvoering van het centrum; verdelen van de toegewezen financiële middelen en het (laten) beheren en bewaken daarvan;
 • Onderhandelen met potentiële partners over mogelijkheden van samenwerking;
 • Promoten van bestaande en te ontwikkelen onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten van het centrum;
 • Representeren en stimuleren van het kennisgebied in verschillende media.

Profiel

 • Hoogleraar of universitair (hoofd)docent verbonden aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, of wetenschappelijk stafmedewerker van een Nederlands of Vlaams museum, of personen die gepromoveerd zijn en anderszins werkzaam zijn in het genoemde onderzoeksterrein.
 • Uitstekende leidinggevende capaciteiten, aantoonbare ervaring in bestuurlijke functies en in het begeleiden van onderzoeksprojecten.
 • Visie op onderzoek.
 • Op inspirerende wijze bevorderen van hoog kwalitatief onderzoek en maatschappelijke voorlichting.
 • Sturing geven aan de strategie van het onderzoekscentrum, in goed overleg met de betrokken partners en de academische commissie NINO.
 • Actieve bijdrage leveren aan het realiseren van deze strategie.
 • Actief aangaan van (inter)nationale samenwerkingsverbanden.
 • Teamplayer.
 • Beheerst de Nederlandse taal of is bereid deze binnen twee jaar te leren (minimaal tot niveau B1).

Beschrijving organisatie

Omschrijving Onderzoekscentrum NINO
NINO is een landelijk opererend centrum voor onderzoek van het oude Nabije Oosten, gevestigd binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. De taak van het centrum is de bevordering van de wetenschapsbeoefening op het terrein van het Nabije Oosten, met bijzondere aandacht voor Assyriologie, Egyptologie en de Archeologie en geschiedenis van het Nabije Oosten. De activiteiten van het centrum bestaan uit het aantrekken van onderzoekers uit binnen- en buitenland; het stimuleren van onderzoeks- en publieksactiviteiten in de genoemde vakgebieden; het publiceren van vakliteratuur in de vorm van tijdschriften en monografieën. Het centrum werkt via overeenkomsten samen met de Stichting NINO, het Rijksmuseum van Oudheden, de Universitaire Bibliotheken Leiden en Uitgeverij Peeters, en is o.a. aangesloten bij het platform LeidenGlobal. Meer informatie: www.nino-leiden.nl.

Omschrijving Faculteit der Geesteswetenschappen
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Inschaling
De aanstelling geschiedt via een detachering (0,4 fte) vanuit uw huidige werkgever (minimaal schaal 13, maximaal schaal 14).

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, prof. dr. R.J. van der Spek, robartus.vanderspek@gmail.com.

Solliciteren
U kunt solliciteren tot en met 20 november 2023 via de button ‘Solliciteren’ in het online sollicitatiesysteem van de Universiteit Leiden. Brieven kunnen worden gericht aan de benoemingsadviescommissie. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in december 2023.


Kandidaten wordt verzocht via het online systeem het volgende in te zenden:

 • motivatiebrief;
 • CV;
 • Visiestuk op het NINO en de werkzaamheden van de directeur (max. 500 woorden);
 • Naam, positie en emailadres van twee referenten (geen referentiebrieven).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.