Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Medezeggenschapsfunctionaris

Vacaturenr.
13455
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,6
Extern/intern
Intern , Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
14 maart 2023
Sluitingsdatum
3 april 2023 Nog 9 dagen om te solliciteren

Solliciteer direct

Het het Bestuursbureau , Stafbureau, afdeling Algemeen Bestuurlijke Zaken is op zoek naar een

Medezeggenschapsfunctionaris (0,6fte)
Vacaturenummer 13455

Wil jij je op projectbasis inzetten voor het versterken van de medezeggenschap binnen de Universiteit Leiden? Ben je een echte verbinder en weet je met jouw enthousiasme en betrokkenheid een breder draagvlak te creëren ? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Als medezeggenschapsfunctionaris werk je aan:

 • Het faciliteren en optimaliseren van de onderlinge communicatie en ontmoetingen van leden van de medezeggenschap (een buddysysteem, het halfjaarlijkse voorzittersoverleg, een jaarlijkse werkconferentie, een informele bijeenkomst, etc.);
 • opstellen van een duidelijke taakstelling voor de ambtelijke ondersteuning van decentrale medezeggenschapsraden
 • Het verder uitbouwen van een structureel inwerktraject voor de medezeggenschap

En meer algemeen:

 • coördineer je een aantal projecten die raken aan universiteitsbrede aspecten van medezeggenschap. bijvoorbeeld de inzet van een vertaaltool voor anderstalige leden van medezeggenschapsorganen;
 • adviseer jij gevraagd en ongevraagd leden van de medezeggenschapsorganen, bestuurders en andere belanghebbenden op verschillende niveaus over de rol van de medezeggenschap bij beleidsonderwerpen en onderwerpen voorvloeiende uit de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en eventueel andere wet- en regelgeving;
 • onderhoud je een goede relatie met alle medezeggenschapsorganen binnen de universiteit, op centraal, facultair, opleidings- en directieniveau. Daarbij ben je in staat om vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp te kijken en met sensitiviteit voor de verschillende belangen die betrokkenen hebben.binnen die relaties daarmee om te gaan;
 • stel je inhoudelijke adviezen op met betrekking tot de relevante wet- en regelgeving. Je volgt hiervoor de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap op de voet;
 • organiseer je (universiteitsbrede) bijeenkomsten en events ter verbetering van de kennis en kunde van de (aankomende) medezeggenschappers en ter bevordering van onderling overleg tussen de verschillende medezeggenschapsorganen.
 • Fungeer je als vraagbaak over de medezeggenschap

Wie en wat ben je?
Je bent een strategische denker die mensen bij elkaar kan brengen in een complexe omgeving met veel verschillende belangen. Je bent een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus. Vanuit jouw overtuigingskracht, bestuurlijk inzicht en je expertise op het gebied van de medezeggenschap kun jij de impact van de verschillende complexe dossiers goed inschatten en weet je passend te handelen. Je bent een echte verbinder maar ook oplossings- en resultaatgericht. Je weet standpunten goed uit te dragen en te verdedigen én hebt een scherpe pen. Je bent flexibel en weet ook onder tijdsdruk rust en overzicht te bewaren.

In elk geval heb je:

 • een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur Rechtsgeleerdheid of Bestuurskunde;
 • aantoonbare affiniteit en ervaring met medezeggenschap binnen het Hoger Onderwijs
 • relevante werkervaring op beleidsniveau in het hoger onderwijs met een bijbehorend netwerk;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Engels.

Beschrijving Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie.

Het Stafbureau waar je werkt is onderdeel van het Bestuursbureau. Bij het Stafbureau onder leiding van de strategisch secretaris zijn ondergebracht: Bedrijfsvoering en Advies, Audit, FG & CISO, Juridische Zaken, Veiligheidszaken en Bestuurlijke Ondersteuning Secretariaten.
De directie ABJZ is onderdeel van het Stafbureau.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een verlenging bij goed functioneren (totale projectduur 3 jaar). Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.974 en maximaal € 3.974 per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Ard Weeda, adjunct-secretaris CvB. Dat kan per mail: a.d.h.weeda@bb.leidenuniv.nl of per telefoon:
+31 (0) 71 5273153

Informatie over het Bestuursbureau kunt u vinden op: https://organisatie.leidenuniv.nl/bestuursbureau/

Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op: https://www.universiteitleiden.nl.

Solliciteren
Je kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot 3 april 2023 worden gericht aan Geert-Jan Van den Hoek.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.