Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Hoogleraar Publiek Leiderschap

Vacaturenr.
22-752 13186
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,2
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag
Geplaatst op
15 november 2022
Sluitingsdatum
6 december 2022 Vacature gesloten

Het Leiden Leadership Centre (LLC) is het expertisecentrum voor publiek leiderschap van de Universiteit Leiden en een platform voor de verbinding tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Het LLC is onderdeel van het Instituut Bestuurskunde, Faculteit Governance & Global Affairs (FGGA) en gevestigd in Den Haag. Het doel van het LLC is om de kennis over publiek leiderschap te bevorderen en bij te dragen aan leiderschapsontwikkeling - zowel in de wetenschap als in de praktijk.

Het Leiden Leadership Centre en het Instituut Bestuurskunde van de Faculty of Governance and Global Affairs zijn op zoek naar een

Hoogleraar Publiek Leiderschap (0,2 fte voor een periode van vier jaar)

Vacaturenummer: 22-752 13186

Wat ga je doen?
In het programma 'Verder met publiek leiderschap' staat de vraag centraal welk leiderschap nodig is om burgers en maatschappelijke problemen nadrukkelijker centraal te stellen in de dagelijkse praktijk van publieke organisaties. In dit programma werkt het LLC samen met zeven overheidsorganisaties. Ten behoeve van dit programma heeft de Universiteit Leiden de leerstoel Publiek leiderschap ingesteld die uit dit programma wordt gefinancierd.

De leeropdracht van de extern gefinancierde gewoon hoogleraar Publiek leiderschap sluit inhoudelijk aan bij het programma ‘Verder met publiek leiderschap’. Daartoe zal de te benoemen hoogleraar:

 • Publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften of boeken en daarnaast in tijdschriften voor een Nederlandstalig publiek;
 • Onderwijs ontwikkelen en verzorgen op het gebied van publiek leiderschap in de bachelor- en masterprogramma’s van het Instituut Bestuurskunde en in het honours onderwijs van de Universiteit Leiden;
 • Evidence-based materiaal ontwikkelen ten behoeve van leiderschapsontwikkeling in publieke organisaties;
 • Bijdragen aan het verder verspreiden van de onderzoeksuitkomsten van het programma Verder met publiek leiderschap en zorgen voor duurzame impact;
 • Bijdragen aan de begeleiding van de promovendi in het programma ‘Verder met publiek leiderschap’ en aan de verwerving van middelen die voortzetting van het programma mogelijk maken en de impact ervan op langere termijn vergroten;
 • Een actieve rol op zich nemen in de verbinding tussen wetenschap en praktijk door de organisatie van bijeenkomsten voor wetenschappers en professionals en managers uit de praktijk, in het bijzonder uit de deelnemende organisaties;
 • Een actieve rol op zich nemen in de verbinding met leadership centres in het buitenland ten behoeve van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van publiek leiderschap, in het bijzonder op het terrein van het programma ‘Verder met publiek leiderschap’;
 • Een actieve rol op zich nemen in de verbinding met uiteenlopende disciplines binnen de Universiteit Leiden ten behoeve van de ontwikkeling van een interdisciplinair perspectief op vraagstukken van publiek leiderschap.

Wat breng je mee?
De beoogde leerstoelhouder:

 • Is gepromoveerd in de bestuurskunde, bedrijfskunde, organisatiewetenschappen, politicologie of aanverwante discipline.
 • Heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van wetenschappelijke expertise op het gebied van publiek leiderschap, blijkend uit: publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften; organisatie van (panels op) wetenschappelijke conferenties; lidmaatschap van redacties van tijdschriften; en ervaring met promotiebegeleiding.
 • Is gemotiveerd om actuele vraagstukken van publiek leiderschap in de praktijk te verbinden met wetenschappelijke kennisontwikkeling en weet betrokkenen daar op een inspirerende wijze in mee te nemen.
 • Heeft aantoonbare ervaring met de verbinding tussen wetenschap en praktijk, blijkend uit: professionele publicaties op basis van wetenschappelijk onderzoek en de organisatie van conferenties en bijeenkomsten voor wetenschap en praktijk.
 • Is een uitstekend docent en heeft ervaring met uiteenlopende didactische methoden voor verschillende doelgroepen, waaronder zowel bachelor en masterstudenten als professionals in het publieke domein;
 • Ervaring met het ontwerp en de uitvoering van leiderschapsontwikkeltrajecten strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij?
Het LLC heeft zich binnen het Instituut Bestuurskunde stevig weten te positioneren in het internationale wetenschapsgebied rond (publiek) leiderschap. Het LLC heeft daarnaast een goed werkende platformfunctie gericht op de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Bovendien verzorgen wetenschappers die verbonden zijn aan het LLC, onderwijs op het gebied van leiderschap in bachelor, master en honours programma’s. De leerstoel biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het LLC tot breed expertisecentrum binnen de Universiteit Leiden, met een stevige maatschappelijke positie en een sterke internationale reputatie met bijbehorend netwerk.

De omvang van de leerstoel is 0,2 fte voor een periode van vier jaar. De leerstoel wordt gefinancierd uit het programma ‘Verder met publiek leiderschap’.

Wij bieden een contract voor de duur van 4 jaar. De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 6.099,- tot maximaal € 8.881,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.

De organisatie
De leerstoel is ingebed bij het Instituut Bestuurskunde, meer specifiek bij het Leiden Leadership Centre (LLC). In de afgelopen vijf jaar is het LLC uitgegroeid tot een centre dat op vernieuwende wijze publiek leiderschap onderzoekt en ontwikkelt in coproductie met de praktijk. Onze unieke werkwijze sluit nauw aan op de dynamiek en complexiteit van leiderschapsvraagstukken in de praktijk. We verbinden hoogwaardige wetenschappelijke inzichten en methoden aan de publieke opgaven door deze samen met de praktijk te verkennen, te onderzoeken én te ontwikkelen. Door samen te leren, brengen we publiek leiderschap verder om maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

Het Instituut Bestuurskunde in Den Haag is een van de grootste en oudste instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde in Nederland. Het instituut combineert een sterke internationale academische reputatie met een centrale positionering bij de internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen, inclusief die in Den Haag. Het Instituut Bestuurskunde ontvangt consequent hoge beoordelingen in peer reviews voor zowel zijn onderwijs- als onderzoeksprogramma’s.

Wetenschap voor en over de samenleving is hét domein van de Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA). FGGA verzorgt kwalitatief hoogwaardig interdisciplinair onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke en governancevraagstukken zoals terrorisme, organisatie van het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises. Omdat maatschappelijke vraagstukken zich niet gebonden weten aan de grenzen van wetenschappelijk disciplines, worden deze thema’s benaderd vanuit diverse bestuurskundige, politicologische, economische, juridische en sociologische perspectieven.

De Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA) is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie over de faculteit klik hier.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers respecteert en waardeert en hen in staat stelt zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. De Universiteit Leiden verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen uit groepen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie en contact
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Prof.dr. Bernard Steunenberg via b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot uiterlijk 6 december 2022 ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.