Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur Bedrijfsvoering

Vacaturenr.
22-635
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
4 oktober 2022
Sluitingsdatum
1 november 2022 Vacature gesloten

De Faculteit der Geesteswetenschappen is op zoek naar een

Directeur Bedrijfsvoering

Context en verantwoordelijkheden
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons motto Bij ons leer je de wereld kennen brengen we dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Onze academische gemeenschappen zijn georganiseerd in zeven instituten die zich bevinden in Leiden, Den Haag en Marokko. Met zeker 1000 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 26 bacheloropleidingen voor ruim 8.000 studenten. 

Als directeur bedrijfsvoering beweeg je je in een complex dynamisch speelveld. De nauwe verwevenheid van bedrijfsvoering en onderzoeks- en onderwijsbeleid vraagt om een sterke onderlinge samenwerking van de faculteitsbestuurders en met de zeven instituten binnen de faculteit, maar ook met het Bestuursbureau en de expertisecentra van de Universiteit Leiden.

De vraagstukken zijn divers en draaien altijd om de koppeling tussen het primaire proces (onderwijs en onderzoek) en de bedrijfsvoering.

Vanuit je eigen portefeuille werk je nauw samen met de decaan op strategische dossiers zoals de langere termijn huisvesting van de faculteit en wetenschappelijke impact, en met de vice-decanen op het vlak van onderwijs.

Je neemt deel aan het universiteitbrede bedrijfsvoerdersoverleg en draagt bij aan het versterken van de faculteit en de universiteit als geheel. De directeur bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de vice-voorzitter van het College van Bestuur.

De directeur bedrijfsvoering is het lid van het Faculteitsbestuur dat verantwoordelijk is voor de (strategische) ontwikkeling van beleid op het terrein van Financieel Economische Zaken, Human Resources, Communicatie & Marketing, Informatisering en Facilitaire Zaken, Onderwijs- en Studentzaken en Beleids- en Bestuursondersteuning.

Voor jouw portefeuilles ben je een belangrijke gesprekspartner van de Faculteitsraad en word je door specialistische teams gevoed en uitgedaagd.

Belangrijkste opgaven

 • De ambities uit het Universitair Strategisch Plan: “Vernieuwen en Verbinden” en het Facultair Strategisch Plan 22-27: “Samen maken we Geesteswetenschappen” mede realiseren, waarbij de directeur Bedrijfsvoering de regie voert over twee facultaire ambities, te weten Versterken van de cultuur en het functioneren van de faculteit en Verhogen van het welzijn van alle personeelsleden en studenten. Vanuit deze rol geef je leiding aan de beoogde cultuurverandering binnen de faculteit.
 • Het verder ontwikkelen van het team van hoofden binnen het Faculteitsbureau (Managementteam Bedrijfsvoering) en het gezamenlijk bewaken van werksfeer, veiligheid en werkplezier binnen deze afdelingen.
 • De onderwijsgebouwen van onze faculteit worden vernieuwd om te komen tot een moderne Humanities Campus. Dit proces loopt door tot 2029. De directeur Bedrijfsvoering speelt hierin een belangrijke rol, ook binnen het complexe speelveld van de Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de omwonenden.
 • Naast het realiseren van de planning- en control en HR-cyclus van de faculteit en het bevorderen en bewaken van compliance doelstellingen, draag je met de vice-voorzitter van het CvB, de directeuren bedrijfsvoering van de andere faculteiten en met de directeuren van de expertisecentra en het Bestuursbureau bij aan de ontwikkeling van een eigentijdse universitaire bedrijfsvoering. Je brengt daarbij de belangen van de faculteit op het vlak van de bedrijfsvoering in balans met die van de gehele universiteit.
 • Vertegenwoordigen van de faculteit in projecten op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder de vormgeving van een nieuwe interne financieringssystematiek binnen de universiteit, ondersteuning van de harmonisatie van processen ten behoeve van interfacultaire samenwerking, en bijdragen aan de ontwikkelingen rond de Campus Den Haag.

Jouw profiel

 • Je bent een inspirerend bestuurder die de koers van de organisatie mede vorm weet te geven en daarbij anderen weet te betrekken en motiveren.
 • Je hebt strategisch inzicht en kennis en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je verbindt het inhoudelijk gerichte bestuur met de (beleid)ondersteunende staf.
 • Je kunt snel schakelen: met jouw ervaring op het gebied van HRM, finance, huisvesting, ICT, communicatie en marketing én affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, schakel jij snel tussen de hoofdlijnen van beleid en de vertaling naar sturing en beheer.
 • Je bent een teamspeler die medewerkers vanuit hun eigen kennis en ervaring betrekt, motiveert en ondersteunt. Goede samenwerking, zowel binnen als buiten de universiteit, is voor jou een voorwaarde voor een succesvolle toekomst van de faculteit.
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding en bij voorkeur affiniteit met Geesteswetenschappen. Daarnaast vraagt onze omgeving om uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, in zowel het Nederlands als het Engels.
 • Je onderschrijft de vier kernwaarden van de Universiteit Leiden: vernieuwend, verbindend, verantwoordelijk, vrij. Onze faculteit zal in de komende periode met name de kernwaarde verbinding centraal zal stellen.
 • Je kent je kracht en ontwikkelpunten als het gaat om de vier leiderschapscompetenties van de Universiteit Leiden: connectie maken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, grenzen verleggen en kan daarvanuit het faculteitsbestuur als een team versterken.

Wij bieden

 • Werken in een dynamische en internationale omgeving waarin medewerkers door hun nieuwsgierigheid worden gedreven om kennis te vergroten, voor de wetenschap én voor de samenleving van morgen.
 • Een aanstelling – conform de cao Nederlandse Universiteiten – voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Hierbij hoort een aantrekkelijk salaris. Afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal € 8.881,- bruto per maand (salarisschaal 16) bij een fulltime (38 uur) aanstelling.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals onkostenvergoeding, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8%, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave én de mogelijkheid om jouw arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen (voor meer informatie, zie hier).

Nieuwsgierig zijn, betekent ook open zijn
Onze nieuwsgierigheid laat zich niet begrenzen; wij staan open voor allerlei perspectieven en streven naar een diverse en inclusieve gemeenschap – opdat een breed scala aan perspectieven gecombineerd met waardering en respect voor een ieder onze gemeenschap enkel kan verrijken en versterken.

Contact
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met prof.dr. Mark Rutgers, Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, via m.r.rutgers@hum.leidenuniv.nl of 071-527 1628.

Voor meer informatie over de procedure kan je contact opnemen met Désirée Leeuw - Le Large, HR adviseur via 06-34514585.

Solliciteren
Enthousiast geworden over deze functie? We maken graag kennis met je. Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk op 1 november 2022 naar d.j.a.le.large@bb.leidenuniv.nl

Gesprekken vinden plaats in de periode 16-30 november.

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

We streven ernaar de procedure voor 30 november af te ronden en de directeur zo spoedig mogelijk te kunnen benoemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.