Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Postdoc onderzoeker voor onderzoeksproject Crafting Resilience

Vacaturenr.
22-563 12621
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
6 september 2022
Sluitingsdatum
2 oktober 2022 Nog 4 dagen om te solliciteren

Solliciteer direct

Het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CAOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen) zoekt per 1 januari 2023 een postdoc onderzoeker voor het door de NWA gefinancierde onderzoeksproject ‘Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies’.

Postdoc onderzoeker voor onderzoeksproject Crafting Resilience (1.0 fte)
Vacaturenummer 22-563 12621

Voor het onderzoeksproject ‘Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies’, gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), zijn wij op zoek naar 1 postdoc die met een groot team bestaand uit onderzoekers (universiteit en HBO) en maatschappelijke partners onderzoeken hoe burgers en overheid samen een meer veerkrachtige samenleving vormgeven, met speciale aandacht voor de rol van sociale professionals.

Projectomschrijving

Crafting Resilience is een groot interdisciplinair project, gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda geleid door Anouk de Koning (CAOS), Femke Kaulingfreks (Inholland) en Maartje van der Woude (VVI). Hierin doet een consortium van wetenschappers en maatschappelijke partners onderzoek in acht Nederlandse steden naar sociale projecten waarin beleidsmakers, sociale professionals en (groepen) burgers samenwerken aan een meer veerkrachtige samenleving. De onderzoekers kijken wat voor dilemma’s ze daarin tegenkomen en wat voor nieuwe mogelijkheden zij creëren voor meer gelijkwaardige samenwerkingsverbanden tussen burgers en overheidsinstanties, waarin gewerkt kan worden aan meer inclusief, rechtvaardig en duurzaam beleid. Ze besteden hierbij speciale aandacht aan hiërarchieën van kleur, klasse, gender en religie. Het project moet niet alleen inzichten in nieuwe beleids- en welzijnspraktijken opleveren, maar ook concrete handvatten voor de betrokken beleidsmakers en sociale professionals. 

In dit interdisciplinaire project werken antropologen, sociologen, bestuurskundigen, pedagogen, politiek filosofen, en rechtssociologen samen. In drie onderzoekslijnen, ieder geleid door een van de hoofdonderzoekers, onderzoeken zij 1. de bestuurlijke en gemeenschapsrelaties die in op veerkracht gerichte welzijnsprojecten vorm krijgen, 2. de professionele politiek van sociaal werk, en 3. de paradoxen van een op sociale veerkracht gerichte aanpak van veiligheidsthema’s. Aan iedere onderzoekslijn zijn twee promovendi en een postdoc verbonden. We zijn op zoek naar één postdoc onderzoeker voor onderzoekslijn 1 ‘Enacting Social Resilience’. 

Veerkrachtige staat-burger relaties?

In onderzoekslijn 1 doen we etnografisch onderzoek naar een reeks welzijnsprojecten die sociale veerkracht en weerbaarheid proberen te realiseren door middel van samenwerking tussen burgers, overheid en derde partijen. De lijn heeft tot doel om te analyseren wat voor bestuurlijke en gemeenschapsrelaties dergelijke sociale veerkrachtprojecten tot stand brengen, en wat voor politieke horizon zij schetsen. De onderzoekers vragen zich daarbij af of deze nieuwe politieke verhoudingen bestaande sociale ongelijkheden reproduceren of hervormen. 

De postdoc onderzoeker speelt een centrale rol in de onderzoekslijn, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Zij of hij is de trekker van work package 1.2 en is verantwoordelijk voor de volgende onderzoeksvragen:

1. Onderzoek naar de opkomst en verspreiding van sociale veerkracht als methode, belofte en horizon voor beleid en bestuur in Nederland. Welke actoren hebben het in welke situaties gebruikt? En met wat voor doel en politieke visie?

2. Identificatie en analyse van de overeenkomsten en verschillen in bestuurs- en gemeenschapsrelaties en politieke horizon in de door de promovendi bestudeerde case studies. Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in de politiek van sociale veerkracht in verschillende contexten.

3. Op grond van deze historisch en comparatief aangescherpte inzichten theoretiseren van de bestuurlijke en gemeenschapsrelaties die in de context van veerkrachtprogramma’s tot stand komen. Daarbij staat de vraag centraal hoe deze relaties bestaande sociale ongelijkheden reproduceren of veranderen.

De postdoc werkt hierin nauw samen met hoofdonderzoeker Anouk de Koning, de twee promovendi, en de rest van het aan de onderzoekslijn verbonden team. De postdoc speelt ook een belangrijke rol in de samenwerking en communicatie met de aan de onderzoekslijn verbonden maatschappelijke partners, en in de conceptualisering van de producten voor een niet-wetenschappelijk publiek.

     Jouw profiel

  • PhD in Culturele Antropologie, Sociologie, Bestuurskunde of een andere relevante sociale wetenschap;
  • Bewezen passie en geschiktheid voor wetenschappelijk onderzoek;
  • Ruime ervaring met etnografisch onderzoek, kwalitatief beleidsonderzoek en/of archiefonderzoek;
  • Vermogen om te schakelen tussen laagdrempelig contact met bewoners en professionals en formele bestuursniveaus;
  • Affiniteit met de leef- en belevingswereld van bewoners in een diverse en/of grootstedelijke omgeving;
  • Ervaring met het zelfstandig uitvoeren en coördineren van onderzoek in een diverse, grootstedelijke omgeving;
  • Aantoonbare interesse in samenwerking met maatschappelijke partners, en met het werken voor een algemeen publiek;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.

Diversiteit 
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Aangezien diversiteit en ongelijkheid inhoudelijk een centrale plek in de projecten hebben, streven we naar een consortium/team dat de samenleving in al haar facetten reflecteert.

Over de faculteit
De Faculteit der Sociale Wetenschappen bestaat uit vijf instituten: Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politieke Wetenschap en Psychologie. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 1.025 medewerkers. De Faculteit der Sociale Wetenschappen combineert hoogwaardig onderzoek met uitmuntend onderwijs en een multidisciplinaire aanpak. Bezoek de website van de faculteit voor meer informatie.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd met de resterende tijd.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3974- en maximaal € 5439,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met projectmanager Sarah Smith, s.e.c.smith@fsw.leidenuniv.nl. Zij kan ook het projectvoorstel ter inzage opsturen.

Solliciteren
Je kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 2 oktober 2022 worden ingediend.

Je sollicitatie ontvangen wij graag in de vorm van twee PDFs: een motivatiebrief en één PDF met curriculum vitae, een korte visie op het deelproject, die je ook verbindt aan de eigen (academische, professionele, en/of persoonlijke) ervaring en engagement die je inbrengt in het project max. 500 woorden), twee referenties (deze mogen zowel vanuit de wetenschap als daarbuiten zijn – geef alleen namen en contactgegevens door) één publicatie of dissertatiehoofdstuk.

Briefselectie zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober, waarna de eerste ronde gesprekken op 12, 13 of 14 oktober plaats zullen vinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer direct

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.