Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Postdoc Brein, Veiligheid en Veerkracht

Vacaturenr.
22-433 12082
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,8-1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
5 juli 2022
Sluitingsdatum
2 augustus 2022 Vacature gesloten

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is op zoek naar een

Postedoc Brein, Veiligheid en Veerkracht (0.8 - 1.0 fte)
Vacaturenummer 22-433 12082

 
Projectomschrijving
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen is op zoek naar een postdoc op het gebied de neurobiologie van veerkracht. De focus van het onderzoek zal liggen op de rol van sociale determinanten (invloed van samenleving, gezin, en/of leeftijdgenoten) en neurobiologische processen van veerkracht in adolescenten met  jeugdtraumatische ervaringen. Onderzoek hiernaar kan nieuwe inzichten opleveren voor de verschillende aspecten van de forensische zorg, als het gaat om diagnostiek, preventie en behandeling.
 
Het onderzoeksprogramma is ingebed in het interfacultaire stimuleringsprogramma Sociale veerkracht en veiligheid. In dit programma worden belangrijke maatschappelijke vragen op het gebied van sociale veerkracht en veiligheid vanuit interdisciplinair perspectief in kaart gebracht, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen macro-, meso- en microfactoren die gezamenlijk bijdragen aan het tot stand komen van het fenomeen. Binnen het programma Sociale Veerkracht en Veiligheid zal bij bestudering van macro factoren – in nauwe samenwerking met de Faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen – respectievelijk de historische, juridische en normatieve context van dit veld centraal staan. Bij het bestuderen van meso factoren wordt, vanuit de Faculteit Governance and Global Affairs, de aandacht gericht op (sociale) systemen waarin geweld plaatsvindt en de governance van veiligheid en interventies. Op microniveau wordt – vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen – nader onderzoek gedaan naar de invloed van individuele factoren, waaronder neurobiologische en sociale factoren, alswel de rol en het effect van gedragskundige en justitiële interventies op risico en veerkracht voor grensoverschrijdend gedrag in de adolescentie. Dit onderzoek zal onder andere de neurale mechanismen van veerkrachtig functioneren tijdens stress onderzoeken in verzamelde data en nieuwe data.
 
Meer informatie over het onderzoeksprogramma en het Sociale Veerkracht en Veiligheid programma is hier te vinden
Social Resilience and Security – Harnessing interdisciplinary knowledge for a safer and more resilient society (wordpress.com)
Social Resilience and Security - Leiden University (universiteitleiden.nl)
www.circlenl.com 

 
Werkzaamheden
•    Verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van lopend onderzoek naar veerkrachtige reacties op stress in adolescenten met een geschiedenis van jeugdtrauma (in samenwerking met een promovendus en een team aan onderzoeksstudenten). Deze werkzaamheden kunnen mogelijk in het weekend plaatsvinden;
•    Verantwoordelijkheid voor het analyses van bestaande en nieuwe onderzoeksdata;
•    Het schrijven van artikelen over de onderzoeksbevindingen voor publicatie in wetenschappelijk tijdschriften;
•    Actief bijdragen aan het delen en opdoen van kennis binnen het onderzoeksnetwerk van het Sociale Veerkracht en Veiligheid programma;
•    Presenteren van onderzoeksbevindingen op wetenschappelijke congressen.
 
Profiel
•    Een PhD in de gedragswetenschappen met een accent op neurobiologische achtergronden van gedrag;
•    Gedegen kennis van en ervaring met data-analyse in R, Python of andere relevante analyse software (e.g. Freesurfer, FSL, SPM)
•    In staat anderen enthousiast te maken voor samenwerkingsprojecten;
•    Ervaring met (onderzoeks)management of coördinerende organisatorische taken;
•    Ervaring met publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften.
•    Goede sociale en organisatorische vaardigheden;
•    Uitstekende taalvaardigheid in Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk);
•    Zelfstandige werkhouding en bereidheid tot collegiale samenwerking binnen het instituut en in een groter onderzoeksteam.
 
Beschrijving organisatie
De Faculteit der Sociale Wetenschappen draagt bij aan het oplossen van mondiale en lokale sociale vraagstukken en helpt om de samenleving duurzaam te ontwikkelen en te laten gedijen. Het is een faculteit waarin de mens centraal staat, zowel in onderzoek, in onderwijs als in de organisatie. Onze mensen zijn vanuit nieuwsgierigheid gedreven om fundamentele kennis te verdiepen met behulp van onderzoeksmethoden die zij blijven vernieuwen en door connecties te leggen met andere disciplines. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 1025 medewerkers, die zowel vanuit de thuisbasis in Leiden als ook op de Campus Den Haag activiteiten ontplooien. Zie voor meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. De aanstelling vindt plaats op projectgelden derhalve behoort een tijdelijke verlenging tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.960,- en maximaal € 4.670,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr. Anne-Laura van Harmelen, e-mail a.van.harmelen@fsw.leidenuniv.nl 

Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 2 augustus 2022 worden ingediend.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.