Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Medewerker Grensoverschrijdende Arbeid / International Mobility (0,8 - 1 fte)

Vacaturenr.
22-382 11955
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
14 juni 2022
Sluitingsdatum
27 juni 2022 Vacature gesloten

De Directie HRM, team Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsrelaties, is op zoek naar een

Medewerker Grensoverschrijdende Arbeid / International Mobility (0,8 - 1 fte) 
Wetenschap stopt niet bij de landsgrenzen. De Universiteit Leiden wil met haar internationaliseringsagenda haar internationale positie op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie verder uitbouwen. De universiteit fungeert daarbij als local hub for global challenges. Als medewerker grensoverschrijdende arbeid draag je bij aan deze ambitie van de universiteit.

De werkzaamheden
Je krijgt een afwisselende en uitdagende baan. Je adviseert en informeert over de uiteenlopende aspecten van grensoverschrijdende arbeid en draagt bij aan een steeds betere borging van deze kennis binnen de organisatie. Hier kun je je creativiteit in kwijt om te zorgen dat in de haarvaten van de organisatie iedereen het belang van jouw expertise weet om onze internationaliseringsdoelen te bereiken.

Je beoordeelt de toepasselijke sociale zekerheid en loonbelasting in individuele gevallen en signaleert eventuele arbeidsrechtelijke consequenties. Je zorgt dat vragen vanuit de organisatie beantwoord worden en draagt eraan bij dat casuïstiek geregeld wordt. Waar nodig vraag je aanvullende informatie op bij de werknemer, de faculteit en/of het expertisecentrum, en verdiep je je in (buitenlandse) procedures, wet- en regelgeving. Je hebt contact met externe instanties in binnen- en buitenland om zaken nader uit te zoeken en te regelen. Je hebt nauw contact met de collega’s van onder meer de salarisadministratie om het proces van internationale payrolls steeds verder te stroomlijnen. Je pakt zaken zelfstandig en proactief op en fungeert als GOA-expert binnen en buiten de HRM-kolom.

Team
Je bent werkzaam binnen het team Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsrelaties (A&A). Wij adviseren en ondersteunen het College van Bestuur, de faculteiten en de expertisecentra ten aanzien van arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onderdeel van dit brede takenpakket is - naast het vertalen van wet- en regelgeving op HRM-gebied naar universitair beleid, regelingen en richtlijnen - ook de advisering ten aanzien van grensoverschrijdende arbeid in relatie tot sociale zekerheid, loonbelasting en arbeidsrecht. Samenwerking met de HR-ketenpartners en een integrale aanpak zijn daarbij net zo belangrijk als zelfstandigheid en pro activiteit. We zoeken een echte teamspeler, die gaat voor een gezamenlijk resultaat.

Momenteel bestaat het team uit drie juristen arbeidsrecht/beleidsadviseurs (waaronder de teamleider), een beleidsadviseur financiële arbeidsvoorwaarden, een medewerker arbeidsvoorwaarden (vacature) en twee specialisten op het gebied van grensoverschrijdende arbeid/international mobility. Het team A&A is onderdeel van de centrale Directie HRM, naast de teams Beleid, Learning & Development en Service Center International Staff. Het team A&A werkt nauw samen met de HRM adviseurs in de faculteiten en expertisecentra en met het Administratief Shared Service Centre.

De werkzaamheden in een notendop:

 • adviseren en informeren van werknemers, faculteiten en expertisecentra mbt grensoverschrijdende arbeid;
 • bijdragen aan het bijpassende bewustzijn & gedrag;
 • beantwoorden van vragen m.b.t. grensoverschrijdende arbeid;
 • beoordelen van toepasselijke sociale zekerheid en loonbelasting voor grensoverschrijdende arbeid evenals het signaleren van eventuele arbeidsrechtelijke consequenties;
 • opvragen van aanvullende informatie bij werknemers, faculteiten en/of expertisecentra;
 • uitzoeken van nieuwe (buitenlandse) procedures, wet- en regelgeving;
 • afstemmen met externe instanties in binnen- en buitenland om casuïstiek nader uit te zoeken en te regelen;
 • bijdragen aan kennisdeling over wet- en regelgeving m.b.t. grensoverschrijdende arbeid.

Profiel

 • Je hebt minimaal HBO werk-/denkniveau en 3-5 jaar werkervaring met grensoverschrijdende arbeid/international mobility;
 • Je hebt kennis van (internationale) fiscale en sociale wetgeving en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied;
 • De WagwEU en de Verordening 883/2004 zijn jou bekend. Je vindt het leuk om je bezig te houden met de beoordeling van toepasselijke sociale zekerheid en loonbelasting in situaties van grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast kun je mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties signaleren;
 • Je bent in staat helder, praktisch en toegankelijk te adviseren en te schrijven;
 • Je zet je in om het beleid mbt grensoverschrijdende arbeid verder te implementeren en de processen rondom grensoverschrijdende arbeid doorlopend te verbeteren
 • Je mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is goed;
 • Affiniteit met cijfers en kennis van SAP is een pré.
 • Je bent in staat met de diverse bestuurlijke lagen te acteren. Je bent proactief met een stevige persoonlijkheid, kunt zelfstandig werken en bent besluitvaardig als de situatie daar om vraagt. Je hebt ervaring met het werken in een complexe organisatie en bent in staat om pragmatische oplossingen te bedenken;
 • Je hebt een brede, interdisciplinaire blik en een open, collegiale en constructieve stijl van samenwerken;
 • De gevraagde competenties zijn: analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgerichtheid, integriteit en creatief oplossend denkvermogen.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau kun je vinden op de website.

De Directie HRM geeft in opdracht van het College van Bestuur vorm en inhoud aan het HRM-beleid binnen de Universiteit Leiden. Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in werkbare beleidslijnen en – regels voor de hele universiteit.

Wij bieden
Wij bieden een arbeidsovereenkomst conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2846,- en maximaal € 4490,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website. 

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je - bij een vast dienstverband - in de functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en hun al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij ons onderwijs en onderzoek verrijken en versterken.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Beatrix Pehlemann, teamleider Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsrelaties, e-mail bam.pehlemann@bb.leidenuniv.nl, telefoonnummer 071 527 3098.

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 27  juni 2022 ingezonden worden.

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor woensdag 29 juni aanstaande. De tweede ronde gesprekken worden naar verwachting ingepland op maandag 4 juli aanstaande.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.