Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Wetenschappelijk Directeur

Vacaturenr.
22-352 11865
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
31 mei 2022
Sluitingsdatum
14 juni 2022 Vacature gesloten

Het ICLON - Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing, zoek op korte termijn een  

Wetenschappelijk Directeur (1.0 FTE)
Vacaturenummer:  22-351 11865

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.
Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleidingen, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.
Het ICLON heeft – als interfacultair instituut – te maken met alle faculteiten. Daarnaast onderhoudt het ICLON nauwe banden met de scholen in de regio. Het ICLON heeft een onderzoeksprogramma waarin de rol van de docent in het onderwijs centraal staat. De wetenschappelijke staf van het ICLON bestaat uit 3 hoogleraren,  2 uhd’s en 5 ud’s. Bij de lerarenopleiding werken onderwijskundigen en vakdidactici voor alle schoolvakken. Het ICLON heeft een ondersteunend bureau waarin alle ondersteunende functies zijn ondergebracht. Daarnaast zijn er ca 40 promovendi aan het ICLON verbonden.
Kort functieprofiel (een uitgebreid profiel is op aanvraag beschikbaar):
De Wetenschappelijk directeur (WD) die wij zoeken geeft leiding aan het ICLON, binnen het door het College van Bestuur en het ICLON Bestuur verstrekte mandaat en passend binnen de strategie van de Universiteit Leiden. De WD hanteert een inclusieve leiderschapsstijl die is gebaseerd op een visie die de staf inspireert, waarin aandacht is voor alle medewerkers en met aandacht voor leren en ontwikkeling. Lokale, nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van opleiding, nascholing en advisering in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs en in onderwijsonderzoek vormen de context waarin de WD leiding geeft aan het ICLON.
De WD treedt daarbij niet reactief maar proactief op: niet alleen volgt de WD wat er nationaal en internationaal speelt, maar hij/zij is daarbij ook zelf agenda-bepalend.
Het is daarom belangrijk dat de WD inhoudelijk goed op de hoogte is, als hoogleraar (of op korte termijn benoembaar als hoogleraar) op een van de taakgebieden van het ICLON, zodat de WD vanuit een inspirerende visie leiding kan geven aan het ICLON. De WD heeft uiteraard – aantoonbaar -  ruime ervaring met en kennis van het opleiden van leraren en het onderzoek hiernaar. Daarnaast is hij/zij in staat om – samen met de staf – inzichten uit (onderwijs)onderzoek te verwerken in de opleiding maar deze ook toegankelijk te maken voor betrokkenen in scholen, faculteiten, etc. (valorisatie).
Het ICLON beschikt over een breed nationaal en internationaal netwerk; dit geldt evenzeer voor de WD die wij zoeken.
De WD zal, als boegbeeld van het instituut, het ICLON in universitaire en externe overleggen moeten vertegenwoordigen. Daarnaast moet de WD oog hebben voor de interne organisatie en daaraan richting kunnen geven. De WD moet samenwerking en netwerkvorming stimuleren, zowel binnen het instituut als tussen het instituut en de faculteiten. Wij denken dat dit pas echt goed kan als de WD beschikt over ruime managementervaring op tenminste een van de taakgebieden van het ICLON, en tevens over ruime bestuurlijke ervaring.

Overige functie-eisen
•    In het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs;
•    Uitstekende communicatieve eigenschappen;
•    Vaardig in zowel Nederlands als Engels;
•    Ruime ervaring in werksituaties waarin zich veel, vaak tegengestelde, belangen en eisen voordoen en waarin veel verschillende betrokkenen op een lijn moeten worden gebracht;
•    Ervaring met financiële en bedrijfsmatige zaken;
•    Grondige kennis van de universiteit en de universitaire organisatie;
•    Gedegen kennis van het Nederlandse onderwijsstelsel met name op het gebied van opleiden van leraren.
Alvorens te worden benoemd zal de te benoemen kandidaat een ontwikkelassessment afleggen.

Beschrijving organisatie
Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden, waar ca 100 medewerkers werken en waar ca 420 studenten in opleiding zijn. Het ICLON heeft een Bestuur waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zitting hebben.
Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/iclon

Wij bieden
De WD wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar, te beginnen zo spoedig mogelijk na 1 juli 2022.  De functie, vorm en duur van de verbinding met de Universiteit Leiden liggen niet op voorhand vast en zullen gedurende de selectieprocedure onderwerp van gesprek zijn. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 5864,- en maximaal € 8539,- bruto per maand (salarisschaal hoogleraar 2). 

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl/

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over het ICLON en over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Dr. Roeland van der Rijst, Hoofd van het ICLON Onderzoeksprogramma, mailadres RRIJST@iclon.leidenuniv.nl

Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 14 juni 2022  worden ingediend.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.