Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Assessor (studentlid) Faculteitsbestuur, 25 uur per week

Vacaturenr.
22-297
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,6
Extern/intern
Intern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
31 mei 2022
Sluitingsdatum
9 juni 2022 Vacature gesloten

Verlengde deadline

Het Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen zoekt een:

Assessor (student-lid) Faculteitsbestuur, 25 uur per week

Positie

De Assessor maakt deel uit van het Faculteitsbestuur. De assessor geeft het perspectief van een student in het Faculteitsbestuur. Hiervoor heeft de Assessor in de besluitvorming op het hoogste niveau binnen de faculteit, passend binnen de strategie van de faculteit en binnen het door de decaan verstrekte (sub)mandaat, teneinde een studentenbelang in de besluitvorming te doen gelden.

Werkzaamheden

De assessor:

 • participeert als bestuurslid in de wekelijkse vergaderingen van het faculteitsbestuur en neemt deel aan de beleid- en besluitvorming;
 • woont de vergaderingen van de Faculteitsraad, Commissie Onderwijs en het Wetenschappelijk Directeuren Overleg bij alsmede diverse andere commissies en overleggen met opleidingen en instituten binnen de faculteit en universiteit;
 • is betrokken bij de strategische overleggen m.b.t. studentenzaken, medezeggenschap, studieverenigingen, diversiteit & inclusie, arbeidsmarktoriëntatie en onderwijs;
 • bereidt bestuurlijke overleggen voor en zit deze bij voorkomende gevallen voor;
 • onderhoudt contacten met studenten, studieverenigingen en de studentgeleding van de Faculteitsraad;
 • is toegankelijk voor studenten van de faculteit voor vragen en klachten over facultaire zaken. Vervult de rol van Facultair klachtencoördinator;
 • participeert als volwaardig lid met portefeuilles met collega's van andere faculteiten binnen de Universiteit Leiden (LAssO) en de geesteswetenschappelijke faculteiten in Nederland (SLG);
 • beheert het “Assessorbudget", waarmee activiteiten van studieverenigingen en studenten van de faculteit worden ondersteund;
 • ondersteunt bestuurders van studieverenigingen, opleidingscommissies, opleidingsbesturen en andere actieve studenten, door middel van het organiseren van trainingsbijeenkomsten en financiële sponsoring;
 • voert diverse wervings- en marketingactiviteiten uit (organisatie, verzorging presentaties etc.);
 • is onderdeel van de facultaire jury voor de Leiden University Excellence Scholarship (LExS);
 • organiseert de facultaire invulling van de introductieweken (EL CID, HOP, OWL);
 • werft en begeleidt en studentleden voor verschillende gremia zoals de Commissie Onderwijs en de Studenten Klankbordgroep Diversiteit & Inclusie.

Functie-eisen:

De succesvolle kandidaat:

 • is een student aan de Universiteit Leiden, studerende aan één van de opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen;
 • heeft een proactieve, ondernemende instelling en is betrokken bij de faculteit;
 • heeft interesse in bestuurlijke processen, in het bijzonder die van het onderwijs- en studentenzaken;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke of andere relevante ervaring, bij voorkeur binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen;
 • is goed in organiseren en weet flexibel te handelen;
 • bezit uitstekende communicatieve en presentatie vaardigheden en werkt graag en goed samen;
 • heeft overtuigingskracht en is stressbestendig;
 • kan goed netwerken en heeft gevoel voor hoe een organisatie werkt;
 • heeft een goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
 • is beschikbaar in de periode juli/augustus voor een overdracht.

Beschrijving organisatie

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 8.000 studenten. Voor meer informatie, zie de website.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt onze organisatie.

Wij bieden

De Assessor wordt benoemd door het College van Bestuur voor de periode van het academische jaar, van 1 september 2022 tot 1 september 2023. De omvang is 25 uur per week. De netto-tegemoetkoming is gebaseerd op het per 1 september 2022 normbedrag voor de basisbeurs Hoger Onderwijs genoemd in artikel 3.18 van de wet Studiefinanciering. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de verandering van de basisbeurs. Tevens ontvangt de student een bruto maandelijkse bestuurlijke tegemoetkoming ter grootte van 3,8/38 van het salaris zoals genoemd in trede 2 van salarisschaal 6 CAO NU.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met drs. R.E. Speelman via r.e.speelman@hum.leidenuniv.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie kun je richten aan de selectiecommissie via e-mail r.e.speelman@hum.leidenuniv.nl.  Graag ontvangen we hiervoor je motivatiebrief en cv uiterlijk 9 juni 2022. Met studenten die hiervoor zijn uitgenodigd worden gesprekken met de selectiecommissie gepland in de periode 10 t/m 15 juni 2022 en 21 juni 2022.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.