Universiteit Leiden

nl en

Vacature

4 promovendi Dilemma’s of Doing Diversity

Vacaturenr.
22-270 11483
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
3 mei 2022
Sluitingsdatum
29 mei 2022 Nog 1 dag om te solliciteren

Solliciteer direct

4 promovendi in het NWA project ‘Dilemma’s of doing Diversity’ (DIDI)
 
Voor het NWA (Nationale WetenschapsAgenda) project ‘Dilemma’s of doing Diversity’ (DIDI) zoeken we vier promovendi (AIOs) en drie postdocs. De promovendi en postdocs werken nauw samen maar worden aangenomen bij verschillende universiteiten/instituten (Leiden, EUR, Delft of NIDI).
 
Startdatum van het project is 1 september 2022.
 
Beschrijving van het project:
Politici, beleidsmakers, journalisten, wetenschappers en anderen benadrukken het belang van een inclusieve samenleving waarbij in beleid en praktijk ruimte is voor diversiteit in tal van opzichten (bv. herkomst, geloof, gender, klasse en seksualiteit). Maar hoe creëer en stimuleer je een samenleving met samenhang en ruimte voor verschillen, waarin bovendien iedereen gehoord wordt? Om iedereen gelijke kansen te geven, moet niet iedereen gelijk behandeld worden. Hoe worden en werden keuzes gemaakt en verantwoord? In ‘Dilemmas of doing Diversity’ kijken we kritisch naar ‘doing diversity’ in heden, verleden en toekomst. De volledige projectbeschrijving is te verkrijgen bij prof. dr. Marlou Schrover: m.l.j.c.Schrover@hum.leidenuniv.nl.

Werkzaamheden voor alle promovendi:
•    Het schrijven van een proefschrift binnen vier jaar;
•    Publiceren van onderzoeksresultaten in internationale peer-reviewed academische tijdschriften;
•    Presenteren van onderzoeksresultaten in workshops en op conferenties;
•    Een beperkte onderwijstaak (Leiden, EUR);
•    Participeren in de PhD-cursussen van de Graduate Schools en landelijke onderzoeksscholen;
•    Participeren in activiteiten van het project in het algemeen, ook op het terrein van contacten met de maatschappelijke partners, samenwerken in een interdisciplinair team, en ondersteunen bij publiekelijk toegankelijk maken van bevindingen
 
Promovendus (AIO) 1. Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis Leiden (1.0 fte); Promotor Marlou Schrover
Projectnaam: Diversity policies and practices since 1945.
Doel is het beschrijven en verklaren van veranderingen in beleid gericht op diversiteit en sociale cohesie sinds 1945, en de uitvoering van beleid in de praktijk. Een methode die gebruikt gaat worden is tracing: wie formuleerde welk idee als eerste? Hoe en door wie werd het idee aangepast en overgenomen? Bronnen zijn onder meer overheidsdocumenten, materiaal van organisaties, krantenartikelen en andere mediaproducten. Promovendus 1 zal bovendien mensen interviewen die in de vorming of invulling van het beleid een belangrijke rol hebben gespeeld. Centraal staan de sleutelmomenten waarop het beleid veranderde, voorstellen voor veranderingen werden gedaan of wanneer er protesten waren voor of tegen beleidsverandering en -voorstellen.
 
Uw profiel:
•    (Res)MA Geschiedenis, met een voorkeur voor afgestudeerden van de Leidse specialisatie CMGI/LDE GMD;
•    Excellente studieresultaten;
•    Aantoonbare affiniteit met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek;
•    Bewezen ervaring met het gebruik van primaire bronnen;
•    Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
•    Zelfstandige werkhouding en aantoonbaar vermogen om in teamverband te werken.
 
Promovendus (AIO) 2. EUR (1.0 fte) Department of Public Administration and Sociology (DPAS) – Research Group Governance of Migration and Diversity (1.0 fte); Promotor Peter Scholten.
Projectnaam: Diversity policies and practices in spaces of sports and recreation (2000-2020).
Doel is het beschrijven en analyseren van veranderingen in beleid en richtlijnen rondom sport en recreatie in relatie tot diversiteit en sociale cohesie, en de reacties van mensen op initiatieven en maatregelen in de afgelopen 20 jaar. Centraal staat het analyseren van strategieën die op dit beleidsterrein zijn ontwikkeld. De promovendus zal gebruik maken van kwalitatieve methodes, zoals focusgroep-bijeenkomsten, interviews en shadowing. Plaatsen van onderzoek zijn onder meer zwembaden, sportverenigingen, bibliotheken, volkstuinen en parken.
 
Uw profiel:
•    (Res)Ma Bestuurskunde (bij voorkeur LDE GMD track EUR), of sociale wetenschappen.
•    Excellente studieresultaten;
•    Ervaring met de bovengenoemde onderzoeksmethodes;
•    Aantoonbare affiniteit met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek;
•    Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
•    Zeer zelfstandige werkhouding en aantoonbaar vermogen om in teamverband te werken.
 
Promovendus (AIO) 3. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), in samenwerking met Leyden Academy (LA) (1.0 fte); Promotor Tineke Fokkema.
Projectnaam: Diversity policies and practices in spaces of care and welfare provision (2000-2020).
Doel is het in kaart brengen van beleid en praktijk op het gebied van zorg en welzijn in relatie tot diversiteit in de afgelopen 20 jaar De promovendus onderzoekt de veranderingen in diversiteitsbeleid van overheid en gemeentes, hoe professionals hiermee omgaan, welke maatregelen zij nemen om mensen gelijkelijk toegang tot zorg en welzijn te bieden, en hoe mensen die toegang en regelingen daaromtrent waarderen. De promovendus zal gebruik maken van kwalitatieve, participatieve onderzoeksmethodes. Plaatsen waar onderzoek zal worden gedaan zijn onder meer gezondheidscentra, consultatiebureaus, seniorenhuisvesting, dagbestedingen en verpleeg- en verzorgingstehuizen.
 
Uw profiel:
•    (Res)Ma Sociologie, Gezondheidswetenschappen of aanverwante discipline;
•    Excellente studieresultaten;
•    Ervaring met de bovengenoemde onderzoeksmethodes;
•    Aantoonbare affiniteit met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek;
•    Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
•    Zeer zelfstandige werkhouding en aantoonbaar vermogen om in teamverband te werken.
 
Promovendus (AIO) 4 TU Delft, Department of Urbanism, research group Urban Studies (1.0 fte); Promotor Reinout Kleinhans
Projectnaam: Diversity policies and practices in housing and community-based initiatives (2000-2020).
Doel is het beschrijven en analyseren van beleid en praktijk in huisvesting en buurtinitiatieven in relatie tot diversiteit en hoe mensen interventies en initiatieven waarderen en stimuleren of er tegen protesteren. Voor de periode 2000-2020 bekijkt de promovendus onder meer huisvesting, woonrecht en zelforganisatie door bewoners, en de plannen daar rondom heen. Diversiteit en hoe dat in de praktijk wordt ingevuld of gepropageerd, staan centraal.
 
Uw profiel:
•    (Res)MA Geografie, Planologie, Architectuur(geschiedenis), Sociologie, of vergelijkbare discipline;
•    Excellente studieresultaten;
•    Aantoonbare affiniteit met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek;
•    Aantoonbare ervaring met methoden van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek;
•    Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
•    Zeer zelfstandige werkhouding en aantoonbaar vermogen om in teamverband te werken.
 
Beschrijving van het project: Politici, beleidsmakers, journalisten, wetenschappers en anderen benadrukken het belang van een inclusieve samenleving waarbij in beleid en praktijk ruimte is voor diversiteit in tal van opzichten (bv. herkomst, geloof, gender, klasse en seksualiteit). Maar hoe creëer en stimuleer je een samenleving met samenhang en ruimte voor verschillen, waarin bovendien iedereen gehoord wordt? Om iedereen gelijke kansen te geven, moet niet iedereen gelijk behandeld worden. Hoe worden en werden keuzes gemaakt en verantwoord? In ‘Dilemmas of doing Diversity’ kijken we kritisch naar ‘doing diversity’ in heden, verleden en toekomst. De volledige projectbeschrijving is te verkrijgen bij prof. dr. Marlou Schrover: m.l.j.c.Schrover@hum.leidenuniv.nl.

Wij bieden
Een aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie volgt een verlenging met een nieuw contract voor drie jaar (1.0 fte). Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.443 en maximaal € 3.122 bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Solliciteren
U kunt tot en met 29 mei 2022 online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Uw sollicitatie ontvangen wij graag in de vorm van één pdf met daarin: een motivatiebrief, een curriculum vitae, cijferlijst een korte visie op het deelproject (max. 1.000 woorden), twee referenties (alleen namen en contactgegevens, geen aanbevelingsbrieven) en de MSc/MA-thesis.
De naam van de pdf hangt af van de vacature:
- 'DIDI PhD Leiden + uw naam’ (sollicitatiegesprekken op 13 juni Leiden)
- DIDI PhD EUR + uw naam’  (sollicitatiegesprekken op 20 juni bij EUR)
- 'DIDI PhD NIDI + uw naam’  (sollicitatiegesprekken op 3 juni NIDI)
- 'DIDI PhD Delft + uw naam’ (sollicitatiegesprekken op 17 juni in Delft)

Solliciteer direct

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.